Konferencja e-ADMINISTRACJA DLA BIZNESU 2015 skupia decydentów, organy publiczne oraz środowiska biznesowe w celu budowania platformy wymiany informacji o rządowych planach rozwoju oraz potrzebach i problemach świata biznesu w obszarze e-administracji.Pierwsza edycja konferencji (Poznań, 6-7 listopada 2013) organizowana była również we współpracy z Ministerstwem Gospodarki i Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji. Rezultatem konferencji były wypracowane konkretne wnioski i rekomendacje, które zostały w formie memorandum przekazane wszystkich zainteresowanym gremiom.
 

Tematyka tegorocznej konferencji będzie się koncentrować na rozwoju e-usług administracyjnych wykorzystywanych przez przedsiębiorców, również w kontekście prowadzenia działalności gospodarczej na terenie całej Unii Europejskiej.

Konferencja będzie prowadzona w dwóch sesjach dedykowanych przedsiębiorcom i organom publicznym. Pierwszego dnia odbędą się dyskusje o rozwoju krajowych e-usług, w tym m.in. o ich efektywności, potrzebach zmian w prawie, które umożliwią wdrażanie nowoczesnych e-usług. Zostaną omówione także wyzwania stojące przed administracją w zakresie akceptacji faktur elektronicznych.

Drugi dzień zostanie poświecony e-usługom transgranicznym a także tym oferowanym przez e-sądownictwo. Zaprezentowane zostaną działania administracji w Polsce zmierzające do integracji krajowych systemów informatycznych z systemami innych krajów UE. Przykłady dobrych praktyk z zagranicy pozwolą poznać potencjalne możliwości oraz korzyści wynikające z budowy sprawnej e-administracji ponad granicami krajowymi.

Zaprezentowane zostaną również praktyczne rozwiązania umożliwiające dostęp do e-usług w przypadku problemów prawnych w UE. Większa liczba sporów jest naturalną konsekwencją współpracy z kontrahentami zagranicznymi czy korzystania z usług oferowanych poza granicami kraju. Warto wiedzieć gdzie szukać pomocy i jak skutecznie egzekwować swoje prawa w UE.

Zwieńczeniem każdego dnia konferencji będzie dyskusja przedstawicieli świata administracji, sądownictwa i przedsiębiorców na temat oceny i oczekiwań świata biznesu w zakresie e-usług.
Konferencja adresowana jest do przedstawicieli organów publicznych‚ w szczególności wdrażających politykę informatyzacji państwa oraz realizujących usługi elektroniczne. Zaproszenie zostało również skierowane do przedstawicieli biznesu działających na styku z administracją, instytucji otoczenia biznesu, a także do przedsiębiorstw zainteresowanych poznaniem dostępnych usług elektronicznych świadczonych przez organy publiczne. Na konferencji przewiduje się udział 250-300 uczestników.
 

Tematyka konferencji e-ADMINISTRACJA DLA BIZNESU 2015 wpisuje się w Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa i nabiera szczególnego znaczenia w momencie uruchamiania projektów w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Dlatego przy organizacji wydarzenia połączyły swoje siły trzy instytucje - Instytut Logistyki i Magazynowania, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Ministerstwo Gospodarki.

Szczegóły konferencji dostępne na stronie organizatora www.konferencja-eab.pl/program/rada-programowa

Serwis Samorządowy www.samorzad.lex.pl objął konferencję e-ADMINISTRACJA DLA BIZNESU 2015 patronatem medialnym.