Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Anna Gembicka poinformowała, że resort pracuje nad nowelizacją ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwi zarówno istniejącym, jak i nowo zarejestrowanym kołom otrzymanie dotacji w wysokości od 3 do 5 tys. zł. Podkreśliła, że regulacja, która weszła w życie pod koniec 2018 i nadała KGW osobowość prawną - przez co mogą starać się one o pozyskiwanie dofinansowania unijnego i rządowego - okazała się strzałem w dziesiątkę. Dlatego resort zdecydował się na kontynuację i rozszerzenie programu wsparcia dla nich.

Coraz większe wsparcie dla KGW

Obowiązująca obecnie ustawa o KGW umożliwia Kołom prowadzenie działalności gospodarczej przy stosowaniu tzw. uproszczonej księgowości pod warunkiem, że roczne przychody Koła nie przekraczają 100 tys. zł. Ponadto przychody Kół do 200 tysięcy złotych rocznie zwolnione są z podatku VAT. Organizacje te nie muszą też posiadać kas fiskalnych.

Jeszcze w tym roku MFiPR zamierza rozpocząć szkolenia dla Kół Gospodyń Wiejskich, które będą poświęcone kwestiom sprzedaży produktów i rękodzieła, rozliczania dotacji oraz profilaktyki zdrowotnej. Wiceminister chciałaby także promować rolniczy handel detaliczny. W ubiegłym roku weszły w życie przepisy, które pozwalają producentom rolnym na sprzedaż wytwarzanej przez nich żywności np. do sklepów i restauracji. Zwiększono również limity zwolnień podatkowych, co przyczyniło się do zwiększenia opłacalności tego typu działalności.

Kolejnym krokiem specjalna platforma do sprzedaży wyrobów KGW?

- Z sygnałów, które do mnie docierają wynika, że zainteresowanie Kół sprzedażą wytwarzanych produktów np. dżemów, pierogów, ciast czy innych przetworów jest bardzo duże - powiedziała wiceminister Gembicka. Wskazała też, że krokiem w dobrą stronę byłoby także uruchomienie platformy internetowej, która umożliwiłaby KGW sprzedaż np. żywności czy rękodzieła przez internet. Taki portal mógłby być adresowany specjalnie dla KGW.

Pieniądze uzyskane ze sprzedaży Koła mogą przeznaczyć na wsparcie działalności statutowej. Może to być np. wyposażenie świetlicy czy remizy, wycieczki, stroje dla zespołu ludowego, a także różnego rodzaju kursy czy przedsięwzięcia, które mają na celu np. rozwój przedsiębiorczości kobiet. Koła mają też prawo przyjmować spadki, darowizny, dotacje unijne lub granty od różnych organizacji czy firm.

Czytaj też: Będą kolejne pieniądze na działalność kół gospodyń wiejskich >

Pomoc dla KW większa o 10 mln zł

Z danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) wynika, że ubiegłym roku koła gospodyń wiejskich otrzymały pomoc finansową z budżetu państwa na łączną kwotę 29 697 000 złotych. W ustawie o kołach gospodyń wiejskich przewidziano maksymalny limit wydatków na ten cel w wysokości 40 milionów złotych. Pomoc finansową mogły uzyskać koła wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, prowadzonego przez ARiMR. Do dziś zarejestrowano w nim ponad 8 900 kół gospodyń wiejskich.