Nowelizacja z 13 stycznia 2022 r. ustawy Prawo energetyczne dotyczy prawa odmowy świadczenia usług dystrybucji gazu przez podmiot wchodzący w skład przedsiębiorstwa energetycznego zintegrowanego pionowo, czyli prowadzącego jednocześnie dystrybucję i sprzedaż gazu. Przy czym chodzi o sieci gazowe zasilane wyłącznie ze źródeł lokalnych i niepołączonych z innymi sieciami.

Ustawa przewiduje, że przedsiębiorstwo, które zamierza odmówić świadczenia usług dystrybucji paliw gazowych, będzie musiało wcześniej, jeszcze przed odmową, uzyskać decyzję URE zwalniającą z obowiązku świadczenia takich usług. W efekcie będzie zainteresowane uzyskaniem prawomocnego rozstrzygnięcia w jak najkrótszym czasie.

Zmianę uzasadniano tym, że w obecnym stanie, przedsiębiorstwo, które odmawia dostępu do sieci, jest zainteresowane przeciąganiem procedury. Dodatkowo nowelizacja przewiduje umorzenie z mocy prawa wszystkich postępowań tego typu, będących w toku.

Zdaniem autorów nowelizacji droga do zmiany sprzedającego paliwo gazowe będzie teraz krótsza. Ustawa umożliwi dostęp do rynku odbiorców gazu wprowadzając konkurencję. Podmiot, właściciel sieci będzie zobligowany dopuścić również innych sprzedawców do korzystania z sieci. Odbiorca będzie mógł zmienić dostawcę i będzie mógł wybrać cenę gazu ziemnego z tych, które są oferowane przez różnych dostawców.