Podczas specjalnej konferencji minister Błaszczak zaznaczył, że na pomoc poszkodowanym zabezpieczone są już kolejne środki z MSWiA. Łącznie ministerstwo przyznało już wojewodom niemal 90 mln zł. Pomoc finansowa trafiła na konta gmin między innymi z województw: wielkopolskiego – prawie 31,5 mln zł, kujawsko-pomorskiego – 28,5 mln zł, czy pomorskiego – niemal 10,4 mln zł. Szef resortu dodał również, że wojewodowie czekają na kolejne wnioski od samorządów.

Na spotkaniu, minister zwrócił ponadto uwagę, że szybkość wypłacania zasiłków zależy obecnie od poszczególnych samorządów. To gmina wnioskuje bowiem do wojewodów o środki na remont i odbudowę, a ci przekazują je na konta JST. Ponadto, po wydaniu decyzji o wysokości przyznanej pomocy finansowej, gminy rozdysponowują pieniądze do konkretnych rodzin. Z kolei wojewodowie poinformowali szefa MSWiA, że aby przyspieszyć wypłaty zasiłków na remonty domów, wsparli samorządy dodatkowymi pracownikami z urzędów wojewódzkich.

Wojewodowie dodali również, że gminy nie rozdysponowały jeszcze wszystkich przekazanych do tej pory pieniędzy, przeznaczonych na remont budynków. W związku z tym, minister Błaszczak zobligował wojewodów kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i pomorskiego do bezpośredniego kontaktu z wójtami, burmistrzami i prezydentami z poszkodowanych rejonów. Ich zadaniem będzie ponowne zaapelowanie do samorządowców o sprawne przesyłanie wniosków, wydawanie decyzji i wypłacanie pieniędzy poszkodowanym.

(mswia.gov.pl) 

LEX Samorząd Terytorialny
Artykuł pochodzi z programu LEX Samorząd Terytorialny
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami