Biuletyny Informacji Publicznej: jak gminy stosują ustawę o dostępie do informacji publicznej?

Biuletyny Informacji Publicznej stanowią rozwiązanie kompromisowe pomiędzy żądaniami strony społecznej, a interesami administracji publicznej, gdyż zapewniają (a przynajmniej powinny zapewniać) szybki i łatwy dostęp do informacji publicznej określonego rodzaju. Czy tak jest? Przekonajmy się sami.

Obserwacja otaczającej rzeczywistości, lektura materiałów prasowych, w tym elektronicznych, może prowadzić do wniosku, ze zarzewiem licznych konfliktów pomiędzy administracją publiczną i obywatelami stała się informacja publiczna, a ściślej rzecz ujmując – dostęp do informacji publicznej. Strona społeczna tego konfliktu użala się, że administracja publiczna nie jest skora do udostępniania informacji publicznej, że piętrzy problemy i wielokroć zaniechuje wypełniania obowiązków, które nakłada ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Z 2001 r. Nr 112, poz. 1198). Strona publiczna podnosi zaś, że jest lawinowo zasypywana wnioskami o udostępnianie informacji publicznej, że niekiedy zjawisko to przybiera wręcz postać uporczywego nękania. Jest to oczywiście hiperbolizacja problemu, która go przerysowuje, ale niewątpliwie oddaje jego istotę.

Dostęp do informacji publicznej to niezwykle ważna problematyka. Trudno sobie wyobrazić sprawnie funkcjonujący system demokratyczny i wypełniające go treścią społeczeństwo bez prawnej gwarancji powszechnego dostępu do tych informacji. Prawna regulacja powinna jednak mieć taką postać, która umożliwi również administracji publicznej prawidłowe funkcjonowanie, a więc wypełnianie zadań publicznych.

Dlatego też szczególną uwagę – w kontekście wskazanej ustawy – warto skoncentrować na tzw. bezwnioskowym trybie udzielania informacji publicznej, czyli na stronach podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej (stąd skrót: „BIP”). Biuletyny Informacji Publicznej stanowią rozwiązanie kompromisowe pomiędzy żądaniami strony społecznej, a interesami administracji publicznej, gdyż zapewniają (a przynajmniej powinny zapewniać) szybki i łatwy dostęp do informacji publicznej określonego rodzaju. Czy tak jest? Przekonajmy się sami.

Eksperci i wolontariusze z Ośrodka Analiz Polityczno-Prawnych przeprowadzili prace badawcze nad prawidłowością stosowania przez poszczególne gminy Województwa Pomorskiego przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej w zakresie stron podmiotowych BIP. Projekt ten – o nazwie „BIP-WATCH. Monitoring Biuletynów Informacji Publicznej. Część 1. Gminy Województwa Pomorskiego” - przyniósł ciekawe, a co przede wszystkim istotne – ważne wnioski.

Pełna treść artykułu dostępna jest w Serwisie Samorządowym>>>www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/biuletyny-informacji-publicznej-jak-gminy-stosuja-ustawe-o-dostepie-do-informacji-publicznej

Opublikowano: www.samorzad.lex.pl

Data publikacji: 16 stycznia 2014 r.