1 Kodeks postępowania administracyjnego. Ordynacja podatkowa. Samorządowe kolegia odwoławcze. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Prawo o ustroju sądów administracyjnych.
Autorzy: .
Rok wydania: 2017.
31. wydanie zbioru przepisów z prawa administracyjnego. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

2. Metodyka sporządzania pism procesowych w sprawach karnych, cywilnych, gospodarczych i administracyjnych.
Autorzy: Aleksandra Cempura, Anna Kasolik.
Rok wydania: 2017.
Publikacja zawiera omówienie najważniejszych pism procesowych: pozwów, apelacji, aktów oskarżenia sporządzanych w toku postępowań oraz propozycję czynności, jakie należy podjąć w celu ich poprawnego i skutecznego wniesienia. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

3. Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Komentarz. Orzecznictwo.
Autor: Hanna Knysiak-Sudyka.
Rok wydania: 2017.
Opracowanie zawiera obszerny wybór aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych, ilustrującego omawiane zagadnienia, uwzględniający nie tylko dominującą linię orzeczniczą, lecz także orzeczenia od niej odbiegające. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

4. Kodeks postępowania administracyjnego. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Postępowanie przed sądami administracyjnymi. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Przepisy.
Autorzy: .
Rok wydania: 2017.
Zbiór przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów wydziałów prawa i administracji, a także dla aplikantów oraz praktyków prawa. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

5. Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz.
Autor: Piotr Przybysz.
Rok wydania: 2017.
Publikacja szczegółowo wyjaśniając zawiłości procedury administracyjnej uwzględnia bogate orzecznictwo Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych. 

Fragment publikacji (.pdf)
 
Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz
Piotr Przybysz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł