Ruszyła Akademia Miast Przyszłości - program strategicznego wsparcia miast średniej wielkości, czyli mających od 20 do 100 tysięcy mieszkańców. Przez 10 dni pracownicy 60 urzędów miast będą poznawali kompletne plany innowacyjnych działań lub narzędzia, które warto wdrożyć w miastach średniej wielkości.

Konsultacje z ekspertami

Oprócz zajęć praktycznych zaplanowano również konsultacje z ekspertami. Tematyka tegorocznej Akademii Miast Przyszłości będzie koncentrowała się na zarządzaniu miastem, partycypacji mieszkańców, mobilności miejskiej, energetyce i klimacie, przedsiębiorczości, edukacji, kulturze oraz mieszkalnictwu.

Jak powiedział podczas otwarcia Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej,  Akademia Miast Przyszłości to narzędzie, które uzupełnia ofertę wsparcia dla miast średnich przygotowaną przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Urzędnicy biorący udział w programie Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) będą mogli skorzystać z różnych instrumentów przygotowanych przez ministerstwo.

Program Rozwój Lokalny

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej realizuje program Rozwój Lokalny, którego budżet wynosi 117,6 miliona euro i w 85 proc. jest finansowany ze środków Funduszy Norweskich oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a w 15 proc. – z budżetu państwa. Jego celem jest wzmocnienie zdolności samorządów miejskich do efektywniejszego zarządzania miastem i kreowania polityki jego rozwoju, a także podniesienie jakości przygotowania i wdrażania planów i procesów strategicznych w miastach czy wzmocnienie procesów partycypacyjnych i dialogu z mieszkańcami.

W programie Rozwój Lokalny resort chce objąć wsparciem 54 miasta, które teraz są w decydującej fazie przygotowania dokumentów aplikacyjnych. Otrzymają one pomoc ekspercką w planowaniu i realizacji nowej wizji rozwoju miast.