Rok 2014 nie przyniósł zapowiadanych, rewolucyjnych zmian w Karcie Nauczyciela, co rozczarowało zwolenników reform dotyczących statusu nauczyciela. Rząd zadbał jednak, by zeszłego roku nie można było nazwać nudnym - weszła w życie duża reforma przepisów regulujących rekrutację do placówek oświatowych, a najmłodsi uczniowie stali się - mniej lub bardziej - szczęśliwymi użytkownikami bezpłatnego elementarza. 

Kompleksowemu wyjaśnieniu praktycznych skutków wprowadzenia rządowych podręczników poświęcona zostanie seria artykułów publikowanych w miesięczniku "Dyrektor Szkoły" w ramacha kacji "Szkoła z czerwonym paskiem",którą organizujemy wspólnie z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi i materii tej poświęcimy serię artykułów w miesięczniku.

Rok 2014 r. był równiez bardzo ważnym czasem dla wydawnictwa Wolters Kluwer S.A., obchodziliśmy bowiem dwudziestolecie miesięcznika "Dyrektor Szkoły". Rocznica ta stała się okazją do nagrodzenia osób, których ciężka praca i nowatorskie podejście do zarządzania szkołą, powinny stanowić wzór do naśladowania - tytuł Super Dyrektorówprzyznaliśmy Małgorzacie Kułaczkowskiej, dyrektor Gimnazjum nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie, oraz Janinie Szajny, dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 8 Montessori w Jarosławiu. Gala z okazji dwudziestolecia miesięcznika oraz ogłoszenie wyników odbyły się na Kongresie Edukacja i Rozwój oraz XVI Krajowej Konferencji Dyrektorów Szkół.

Poniżej przedstawiamy wybrane, najważniejsze zmiany, które wchodzą w życie w 2015 r. Szczegółowemu ich omówieniu poświęcilismy artykuł w styczniowym numerze "Dyrektora Szkoły".

Mniej obowiązków związanych z ochroną danych osobowych
Jedną z pierwszych nowelizacji, jaka weszła w życie w nowym roku, jest zmiana przepisów dotyczących zarządzania danymi osobowymi w szkole. Od 1 stycznia 2015 r. podmiot, który powoła administratora bezpieczeństwa informacji (d. ABI), nie musi już zgłaszać zbioru danych do rejestracji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Warunkiem jest, by nie przetwarzał danych szczególnie chronionych. O powołaniu ABI trzeba w ciągu 30 dni poinformować GIODO prowadzącego rejestr administratorów. To, jak nowe przepisy stosować w praktyce, omówimy już 5 lutego 2015 r., podczasI zjazdu Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły.


Egzaminy na nowych zasadach
W 2015 r. uczniowie po raz pierwszy zmierzą się z nową maturą oraz rozszerzoną formą sprawdzianu szóstoklasisty. Największe zmiany dotyczą egzaminu maturalnego z języka polskiego – zniknie krytykowana od lat prezentacja, którą wielu uczniów kupowało w internecie. Zamiast tego maturzysta wylosuje zadanie – fragment tekstu literackiego oraz konkretne zagadnienie, na temat którego ułoży krótką wypowiedź odwołującą się do podanego utworu oraz innych tekstów kultury.

Niezdrowe jedzenie zniknie ze szkół
Od września obowiązywać ma również nowela, która zakaże sprzedaży niezdrowego jedzenia na terenie szkół i przedszkoli. Ze sklepików znikną: chipsy, niektóre ciastka i słodkie napoje. Złamanie przepisów będzie grozić grzywną i natychmiastowym zerwaniem umowy ze sprzedawcą.

Najciekawsze oświatowe nowości teraz także na fanpage'u Edukacja Moja Pasja>>

Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej - PRENUMERTA ROCZNAZamów prenumeratę "Dyrektora Szkoły">>

@page_break@

Szkoła nauczy języka migowego

Szykują się również zmiany dotyczące ramowych planów nauczania. Nowe rozporządzenie regulujące tę materię doda przepis, według którego  organ prowadzący szkołę, na wniosek dyrektora szkoły, może przyznać godziny na realizację zajęć z języka migowego. Zmienią się także regulacje dotyczące kształcenia zintegrowanego oraz przedmiotów uzupełniających.

Z legitymacją szkolną do lekarza
Zmieniają się także niektóre wzory szkolnych dokumentów. Legitymacja szkolna będzie zawierała PESEL, co ułatwi sprawdzenie, czy uczeń ma ubezpieczenie zdrowotne. Dzięki temu do lekarza nie będzie trzeba zabierać innych dokumentów.

Pieniędzy więcej, ale nie dla nauczycieli
W 2015 r. subwencja na jednego ucznia jest wyższa o 61 zł. Więcej pieniędzy dostać mają małe szkoły oraz gminy, które przekazały wszystkie placówki. Zmianie ulegną także zasady rozliczania pieniędzy przeznaczonych na potrzeby niepełnosprawnych uczniów.

Na podwyżki nie mogą natomiast liczyć nauczyciele. Kwota, na której podstawie wyliczana jest ich pensja, pozostaje na poziomie z września 2012 r. i wynosi 2.717,59 zł. Podobnie jest z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - kolejny rok z rzędu wynosi on 2 879,91 zł.

Nadzór pedagogiczny i zasady klasyfikacji wkrótce na nowych zasadach
Największą zmianą w przepisach oświatowych na początku roku ma być nowela ustawy o systemie oświaty, nad którą obecnie pracuje Sejm. 
Głównym celem noweli jest dostosowanie prawa do wspomnianego wcześniej orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i wprowadzenie do ustawy przepisów regulujących egzaminowanie i ocenianie uczniów. Ponieważ w kwietniu upływa wyznaczony przez TK termin na wprowadzenie zmian, resort edukacji nie może pozwolić sobie na zwłokę w pracach legislacyjnych.
Poza przeniesieniem do ustawy przepisów regulujących ww. kwestie, nowela ma poprawić efektywność nadzoru pedagogicznego oraz ograniczyć stosowanie Karty Nauczyciela w niektórych placówkach.

Szerzej o zmianach w prawie oświatowym przeczytać można w publikacji Prawo Oświatowe/ABC oraz w styczniowum numerze miesięcznika  "Dyrektor Szkoły". Dziękujemy Państwu za wspólnie spędzony 2014 r. i mamy nadzieję, że również w tym roku pozostaną Państwo z nami.

Elżbieta Piotrowska-Albin 
Dyrektor segmentu edukacja Wolters Kluwer S.A.

Monika Sewastianowicz 

Redaktor prowadząca serwis: www.oswiata.abc.com.pl

Najciekawsze oświatowe nowości teraz także na fanpage'u Edukacja Moja Pasja>>

Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej - PRENUMERTA ROCZNAZamów prenumeratę "Dyrektora Szkoły">>