W związku z rosnącą liczbą przypadków zakażeń rząd wprowadza kolejne obostrzenia - zamknięto szkoły, seniorom i dzieciom ograniczono możliwość swobodnego przemieszczania. I co logiczne po raz kolejny zaostrzono przepisy dotyczące liczby uczestników zgromadzeń, tyle że w sposób, który wywołuje lekkie zaskoczenie.

 

Seniorzy pójdą tylko do sklepu lub kościoła, bo dostaną mandat>>

 

Demonstracje do 5 osób

Znowelizowane rozporządzenie zakazuje organizowania zgromadzeń z wyłączeniem zgromadzeń organizowanych na podstawie zawiadomienia złożonego na zasadach określonych w Prawie o zgromadzeniach. Zmniejsza natomiast po raz kolejny liczbę osób, które mogą wziąć udział w takim wydarzeniu. Jeszcze latem było to do 150 osób, potem stopniowo zmniejszono tę liczbę do 100 i 75.

 

 


 

Od 17 października 2020 r. w zgłoszonym zgromadzeniu mogło wziąć udział 20 osób w strefie żółtej i 10 w strefie czerwonej. Teraz - jako że cała Polska jest w czerwonej strefie i zaostrzono ograniczenia - tylko 5 osób. Czerwona strefa oznacza też koniec wesel, konsolacji i komunii - ich organizacja jest, co do zasady, zakazana. Nie bardzo też byłoby je gdzie urządzić, bo do odwołania zamknięto wszystkie restauracje. No chyba że w domu.

 

Restauracja zamknięta, impreza w domu

Oprócz zgromadzeń publicznych od zakazu spotkań obowiązują jeszcze dwa interesujące wyjątki - przede wszystkim można organizować tzw. domówki, gdyż rozporządzenie dopuszcza organizowanie imprez, które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje takie wydarzenie.

 

 


 

W prywatce może wziąć udział aż 20 osób. Teoretycznie więc można pokusić się o zorganizowanie małego wesela lub dużych imienin z zaimprowizowanym parkietem tanecznym, byle w domu organizatora. Być może w lokalu, jeżeli ktoś ma ten sam adres prowadzenia działalności gospodarczej, co adres zamieszkania lub pobytu. Co oczywiste prywatnych imprez nie mogą obowiązywać restrykcje związane z noszeniem maseczek, czy zachowaniem reżimu sanitarnego - jak to miało miejsce w restauracjach czy na weselach organizowanych zgodnie z poprzednio obowiązującymi przepisami.

 

Na zebraniu cała firma

Jeszcze bardziej interesująco wygląda drugi wyjątek od zakazu - dozwolone są spotkania lub zebrania służbowe, bez określenia liczby uczestników. Zasadniczo więc można zorganizować zebranie na sto osób, nie ma w tym względzie ograniczeń. Jest to przepis tak nieprecyzyjny, że na upartego w jego zakresie może mieścić się impreza integracyjna lub firmowy kiermasz świąteczny.

 

 


 

Wyjątki dotyczą też egzaminów w niektórych profesjach, w tym zawodach prawniczych. Ograniczeń związanych z liczbą osób nie stosuje się w przypadku:

  • egzaminów w ramach kształcenia w zawodach medycznych
  • konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, w tym aplikacje prowadzone w formie aplikacji uzupełniających, a także egzaminów sędziowskich i egzaminów prokuratorskich;
  • egzaminów na biegłych rewidentów i doradców podatkowych;
  • egzaminów  przeprowadzanych  wtoku  postępowania  kwalifikacyjnego  dla  osób  ubiegających  się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości.