- Mając na uwadze zdrowie i życie rodaków, zwróciłem się do wszystkich uczestników uroczystości religijnych z apelem o "konsekwentne stosowanie się do aktualnych zaleceń sanitarnych". W sposób szczególny proszę o zasłanianie ust i nosa lub zachowanie dystansu dwóch metrów od innych uczestników zgromadzenia – napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp. Stanisław Gądecki.

Wyjazd na długi weekend tym razem bez większych obostrzeń>>

 

W kościele w maseczkach

Niedawno zniesiono ograniczenia dotyczące liczby osób przebywających w kościołach. Według rozporządzenia wprowadzającego ograniczenia w czasie epidemii, zgromadzenia organizowane w ramach działalności religijnej mogą odbywać się w budynkach i innych obiektach kultu religijnego, jeżeli uczestnicy zakrywają nos i usta. Wyjątkiem są osoby sprawujące kult religijny.

Podobne zasady obowiązują na zewnątrz - czyli również w czasie procesji z tym, że w takim przypadku można nie nosić maseczki, gdy zachowany został dystans dwóch metrów od innej osoby, co jednak w przypadku obchodów Bożego Ciała może być trudne. Co oczywiste na procesje nie powinny udawać się osoby, które odnotowały u siebie objawy nowego koronawirusa lub które przebywają na kwarantannie. Za złamanie przepisów rozporządzenia grożą kary administracyjne w wysokości od 5000 zł do 30 000 złotych. Wymierza państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny w drodze decyzji administracyjnej.  

 

Zalecenia w sprawie komunii  i dla uczestników pielgrzymek

Rozporządzenie nie przesądza, jak mają wyglądać same uroczystości, ale jeżeli chodzi o Boże Ciało, to zalecenia w tej sprawie wydała Konferencja Episkopatu Polski. - Zachęcam, aby jeden kapłan udzielał Komunii Świętej na rękę, a pozostali kapłani udzielali odrębnie Komunii Świętej do ust. Jeśli jest obecny tylko jeden kapłan, proszę, aby udzielał Komunii Świętej najpierw osobom pragnącym przyjąć ją na rękę, a później tym, którzy pragną przyjąć Komunię Świętą do ust – napisał abp Gądecki.

Natomiast Główny Inspektor Sanitarny wydał wytyczne dla organizatorów ruchu pielgrzymkowego podczas stanu epidemii COVID-19 w Polsce.  Zaznaczono w nich, że celem procedur jest minimalizowanie ryzyka zakażenia przez wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń. Zaleca przy tym zasłanianie ust i nosa w czasie mszy świętych.

Inne procedury ograniczające rozpowszechnienie się wirusa podczas pielgrzymek

  1. Pątnicy powinni posiadać środki ochrony osobistej, w tym maseczki / osłonę ust, nosa, środki do dezynfekcji rąk oraz do mycia i dezynfekcji powierzchni. W przypadku, gdy uczestnikowi pielgrzymki zabraknie ww. środków, Organizator jest zobowiązany do ich zapewnienia.
  2. Organizator powinien dysponować termometrem (optymalny bezdotykowy pomiar temp) – w przypadku innego termometru – dezynfekcja obowiązuje po każdym jego użyciu. Pomiar temperatury jest wykonywany u uczestnika pielgrzymki przynajmniej 1 raz dziennie przez wyznaczoną osobę – optymalnie przed rozpoczęciem trasy. Organizator powinien uzyskać zgodę uczestnika na pomiar temperatury. Temperatura powyżej 37°C kwalifikuje do odsunięcia uczestnika od realizacji pielgrzymki. Jeśli temperatura rośnie – wskazana porada medyczna.
  3. Uczestnicy pielgrzymki powinni zostać zapoznani z wytycznymi dotyczącymi postępowania podczas epidemii takimi jak:
  4. Przed rozpoczęciem codziennej aktywności, obowiązkowo należy umyć ręce, wodą z mydłem.
  5. Zachować bezpieczną odległość od rozmówców i współpielgrzymujących, rekomendowane są 2 m zachowania dystansu społecznego pomiędzy ludźmi.
  6. Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
  7. Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
  8. Dołożyć wszelkich starań, aby otoczenie z którym kontaktują się pielgrzymi – wszelkie przedmioty i sprzęty były czyste i higieniczne.