Celem Ministerstwa Sprawiedliwości jest, usunięcie  "mitręgi sądowej" w takich sprawach, jak gwarantowanie finansowego wsparcia dla dziecka.

Czytaj: MS proponuje "alimenty natychmiastowe"

Natychmiastowe alimenty

Ministerstwo Sprawiedliwości zdecydowało się zaproponować rozwiązanie, które nazwano tzw. alimentami natychmiastowymi.

- Chodzi o to, że ustalamy z zasady pewien minimalny standard wsparcia finansowego dla dziecka, które każdy rodzic natychmiast dostanie, jeśli wystąpi w oparciu o bardzo uproszczoną procedurę i pozew. To się ma dziać w ciągu bardzo krótkiego czasu. Nie będzie tej mozolnej, wieloinstancyjnej drogi dochodzenia do ustalenia wysokości alimentów - wyjaśnił na konferencji prasowej minister Zbigniew Ziobro.

MS poinformowało, że "na dziś wynosiłoby ono 460 zł na jedno dziecko, 840 zł na dwoje dzieci i 1140 zł na troje". - Dla porównania, średnia wysokość alimentów zasądzonych w 2016 r. wyniosła 577 zł, a w pierwszej połowie 2017 r. 590 zł - dodaje resort.

Status związków sportowych

Projektowane rozwiązanie w ustawie o sporcie ma na celu wprowadzenie dodatkowej przesłanki, której spełnienie umożliwiłoby podmiotom niespełniającym dotychczas warunku przynależności do międzynarodowej federacji sportowej działającej w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub innej uznanej przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski, skuteczne ubieganie się o status polskiego związku sportowego.

Zakłada się, że minister właściwy do spraw kultury fizycznej w drodze rozporządzenia będzie mógł określić rozszerzony wykaz międzynarodowych federacji, do których przynależność umożliwi ubieganie się o utworzenie polskiego związku sportowego, po spełnieniu pozostałych wymogów wniosku ujętych w art. 11 ustawy o sporcie.

Weźmie przy tym pod uwagę:

  • aktywny udział w systemie walki z dopingiem poprzez posiadanie aktualnego porozumienia z WADA (Światową Agencją Antydopingową),
  • zasięg działania (w tym m.in.: funkcjonowanie struktur organizacyjnych na min. trzech kontynentach,
  • liczbę federacji krajowych zrzeszonych w federacji międzynarodowej, itp.),
  • popularność (w tym m.in.: oglądalność, medialność), a także
  • poziom rozwoju danego sportu