Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci rozszerza program „Rodzina 500+” na wszystkie dzieci do 18 lat, w tym jedynaków, bez względu na dochody rodziny.

Czytaj: Raport: "500 plus" nie poprawił sytuacji demograficznej

Prawo do świadczenia zyskają też dzieci do 18. roku życia umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach będzie można składać w wersji papierowej od 1 sierpnia 2019 r., a w wersji elektronicznej – od 1 lipca 2019 r. Nowelizacja wprowadza 3-miesięczny termin, liczony od dnia urodzenia dziecka, na złożenie wniosku o świadczenie na nowo narodzone dziecko. Świadczenie zostanie wówczas przyznane z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

Czytaj: Jest ustawa - 500 plus także na pierwsze dziecko

Nowe przepisy umożliwią także przyznanie – z zachowaniem ciągłości – świadczenia drugiemu rodzicowi dziecka w razie śmierci rodzica, któremu świadczenie przyznano na dany okres.

 


Z pomocy korzysta 52 proc. dzieci

Jak wynika z danych Centrum Informacyjnego Rządu, od 1 kwietnia 2016 roku, czyli od momentu uruchomienia programu, przeznaczono na niego około 70 miliardów złotych (stan na marzec 2019 roku). Obecnie z programu korzysta ponad 3,6 miliona dzieci, czyli 52 procent wszystkich dzieci do 18. roku życia. Szacuje się, że po rozszerzeniu programu skorzysta z niego 6,8 miliona dzieci. Po zmianach w 2019 roku na program trzeba będzie przeznaczyć około 31 miliardów złotych, a w 2020 roku - około 41 miliardów złotych.