Zaproponowane modyfikacje w organizacji rozpatrywania spraw dotyczących świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego (500+) wynikają z ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017 poz. 1428). Zmiany te mają na celu przekazanie obowiązków z zakresu realizacji świadczeń w sprawach, w których mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego z poziomu Marszałka Województwa na szczebel Wojewody.

W związku z powyższym, Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej przekazują wszelkie sprawy związane we wskazanym zakresie urzędowi wojewódzkiemu. Resort zastrzega również, że kontakt w tym zakresie z ROPS może być utrudniony. W efekcie, w sprawach indywidualnych po 1 stycznia 2018 r. osoby zainteresowane powinny kontaktować się bezpośrednio z Urzędem Wojewódzkim. Ministerstwo przypomina także, że nie rozpatruje spraw indywidualnych oraz odwołań lub zażaleń na decyzje czy postanowienia.

mpips.gov.pl
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Administracja Samorządowa
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów