Europejski system informacji i zezwoleń na podróż (ETIAS), który ma zacząć działać w 2021 roku, ma umożliwić kontrolę podróżnych zwolnionych z obowiązku wizowego, blokując równocześnie wjazd osobom uznanym za stwarzające zagrożenie epidemiologiczne lub dla bezpieczeństwa czy też planującym nielegalną imigrację do UE.

Obywatele ponad 60 krajów i terytoriów, z którymi obowiązuje ruch bezwizowy, będą musieli przy wjeździe na terytorium UE wypełnić elektroniczny formularz. Trzeba będzie podać swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, płeć i obywatelstwo, a także informacje zawarte w dokumencie podróży (ważność, kraj wydania), adres zamieszkania, informacje kontaktowe oraz nazwę państwa członkowskiego UE, do którego przybyli po raz pierwszy. Wydane podróżnym zezwolenie będzie ważne przez trzy lata lub do czasu wygaśnięcia dokumentu podróży; ma kosztować 7 euro, a bezpłatnie będzie można je uzyskać dla osób poniżej 18. i powyżej 70. roku życia.

Zgodnie z proponowanymi przepisami, wnioskodawca będzie musiał poinformować władze o wszelkich wyrokach skazujących za poważne przestępstwa, takie jak terroryzm, wykorzystywanie seksualne dzieci, handel ludźmi lub narkotykami, morderstwa i gwałty, a także o pobycie w określonych strefach działań wojennych lub konfliktów, czy o wszelkich decyzjach administracyjnych nakazujących im opuszczenie kraju w ciągu ostatnich 10 lat. 

W przypadku przestępstw terrorystycznych okres ten zostanie przedłużony do ostatnich 20 lat i konieczne będzie dodatkowe wyjaśnienie daty i kraju skazania. Każdy wniosek zostanie automatycznie sprawdzony w bazach danych w celu ustalenia m.in., czy nie zgłoszono zagubienia lub kradzieży dokumentu podróży wnioskodawcy oraz czy on sam nie jest poszukiwany. (ks/pap)