Jak poinformowano we wtorek, państwa członkowskie i Parlament Europejski porozumiały się w sprawie jego stworzenia.  
Efektem decyzji ma być rozbudowa istniejącej już Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA). Ma ona być również niezależnym centrum wiedzy specjalistycznej, które ma promować wiedzę wśród obywateli i przedsiębiorstw na temat cyberzagrożeń, ale także pomoże instytucjom UE i państwom członkowskim w opracowywaniu i wdrażaniu regulacji dotyczących cyberochrony.

Wprowadzony ma być także ogólnounijny system certyfikacji bezpieczeństwa cybernetycznego, co ma zharmonizować normy bezpieczeństwa cybernetycznego produktów i usług sprzedawanych w krajach UE. Producenci będą musieli przedstawiać konsumentom szczegółowe informacje dotyczące instalacji, okresu udzielania wsparcia w zakresie bezpieczeństwa, w tym informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń.

Czytaj: Tylko co trzecia firma dobrze przygotowana na cyberatak>>

Agencja ma również współtworzyć, a następnie wdrażać ramy certyfikacji dotyczące infrastruktury krytycznej. Chodzi tu głównie o sieci transportowe i energetyczne, jak również nowe urządzenia dla konsumentów, np. samochody podłączone do sieci czy też szeroko pojęty "internet rzeczy". Certyfikaty bezpieczeństwa cybernetycznego będą uznawane we wszystkich państwach członkowskich.