To reakcja na wątpliwości ministra cyfryzacji dotycząca oceny planowanych działań związanych z epidemią koronawirusa.

Minister zwrócił uwagę, że w świetle ostatnich wydarzeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa, polski rząd zauważa potrzebę podjęcia pilnych działań nakierowanych na informowanie osób przybywających do Polski o zalecanych działaniach, jakie należy podjąć w przypadku podejrzenia zarażenia. W związku z tym, szef resortu  zwrócił się z prośbą o ocenę planowanych działań pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.

Czytaj: W poniedziałek Sejm oceni zagrożenie koronawirusem>>
 

Sytuacja kryzysowa to uzasadnia

Prezes UODO - jak podkreślił, mając na uwadze powagę sytuacji uznał - że przy przesyłaniu przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych komunikatów związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa 2019-nCoV do wszystkich użytkowników telefonów komórkowych wjeżdżających do Polski, powinny mieć zastosowanie przepisy ustawy z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. W szczególności art. 21a tej ustawy wskazuje na obowiązek wysyłania komunikatów o zagrożeniu wystąpieniem sytuacji kryzysowej przez operatorów sieci telekomunikacyjnej na żądanie dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

W opinii UODO, przy zachowaniu ścisłych procedur wynikających z tego aktu prawnego, przesyłanie wiadomości przez operatorów telekomunikacyjnych nie narusza RODO.