Ubiegłoroczna nowelizacja Kodeksu karnego umożliwia ukaranie grzywną, karą ograniczenia wolności lub karą pozbawienia wolności do roku - przy typie kwalifikowanym do 2 lat - osobę, która uchyla się od płacenia alimentów. By złożyć zawiadomienie do prokuratury wystarczy trzy miesiące nie płacenia. Jak mówi LEX.pl dr Dawidziuk, lawinowa wzrasta liczba spraw w prokuraturach, z kolei ilość orzeczeń dozoru elektronicznego nie wzrasta.

Dozór elektroniczny powinien być z automatu

Zdaniem ekspertki, koordynującej od 2,5 roku prace Zespołu do spraw Alimentów (powołanego przez RPO i RPD), dozór elektroniczny powinien być niejako automatem. Zgodę na odbywanie kary pozbawienia wolności do roku czasu wydaje sąd penitencjarny, ale przypadku skazywania za przestępstweo niealimentacji - jak mówi - taka forma odbywania kary ma znaczenie dla realnej możliwości spłacania zadłużenia alimentacyjnego. 

Pozostaje pytanie, jaka jest przyczyna tego, że tych postanowień jest tak mało - zaznacza Dawidziuk. W jej ocenie rozwiązaniem mogłoby być szkolenia dla sędziów.

Dozór zwiększy szanse na ściąganie alimentów

Dyrektor zaznacza, że system dozoru elektronicznego daje dłużnikom alimentacyjnym możliwość pracy, a to z kolei szansa na skuteczniejsze ściągania ich zaległości alimentacyjnych. 
 
Jeśli będą w systemie dozoru elektronicznego, to można na wolności weryfikować czy pracują czy też nie. Taką możliwość daje bransoletka elektrycznej, system GPS. Sąd wyznacza określone godziny w których dana osoba może przebywać poza miejscem wykonywania kary w systemie dozoru elektronicznego. W tych godzinach może pracować, czy uczestniczyć w terapii do której jest zobowiązana. Zależy nam na tym, żeby dłużnicy alimentacyjni pracowali, bo dzięki temu spłacają swoje zadłużenie alimentacyjne - dodaje.

W więzienia i w systemie dozoru ok. 12 tys. dłużników

Jak dodaje, w więzienia i w systemie dozoru elektronicznego karę odbywa ok. 12 tys. skazanych mających zobowiązania alimentacyjne. Połowa spośród nich pracuje.
 
- Można powiedzieć zaledwie połowa, jeśli weźmiemy pod uwagę, że służba więzienna kładzie nacisk na ich zatrudnienie, a w kodeksie karnym wykonawczym znajduje się przepis o pierwszeństwie zatrudnienia osób zobowiązanych do płacenia alimentów. Zapewne nie wszyscy mogą pracować. Ale na pewno nacisk na możliwość odbywania tej kary w systemie dozoru elektronicznego poprawiłby sytuację.