Rzecznik Finansowy poinformował w poniedziałek o interwencji w tej sprawie , ponieważ otrzymał sygnały o tym, że Miloan Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, działająca pod komercyjną marką „Kapusta24”, kieruje do osób przybywających z Ukrainy ofertę kredytu konsumenckiego. Baner reklamowy zamieszczony został w okolicach Dworca Zachodniego, a proponowane warunki miały być niekorzystne, na co wskazywała podana stopa RRSO na poziomie 1993,51 proc.

Pisaliśmy o tutaj: Lichwiarskie pożyczki i absurdalne ceny noclegów - piekło dla uciekinierów, raj dla wyzyskiwaczy>>

Rzecznik Finansowy podejmując czynności z urzędu, zwrócił się do zarządu spółki o wyjaśnienie w trybie pilnym treści reklamy, przedstawionych w niej kosztów kredytu konsumenckiego oraz przesłanie wszelkich informacji i dokumentów związanych z już udzielonymi kredytami na reklamowanych warunkach.

Niezależnie od tego Rzecznik Finansowy poinformował też, że wystąpił do Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych, którego Miloan Polska sp. z o.o. jest członkiem, o przedstawienie stanowiska Związku w tym zakresie. Rzecznik skierował zapytanie o okoliczności powstania reklamy umieszczonej na Dworcu Zachodnim w Warszawie, wskazanie czy PZIP podjął działania względem Spółki w tej sprawie oraz czy monitorował wypełnienie przez Spółkę deklaracji usunięcia z przestrzeni publicznej przedmiotowej reklamy.

Rzecznik Finansowy podkreśla, że w ramach swoich ustawowych kompetencji będzie reagował na wszelkie otrzymane sygnały związane z oferowanymi usługami finansowymi dla obywateli Ukrainy. - Chodzi w szczególności o weryfikację produktów kredytowych, celem zapewnienia zgodności warunków kredytowania z obowiązującymi przepisami praw - deklaruje Rzecznik.