Jak poinformował w poniedziałek Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, reklamacje mają zostać rozpatrzone w okresie nie dłuższym niż 30 dni.

Praktyka sprzeczna z prawem polskim i unijnym

UOKiK stwierdził, że nawet jeśli klient uregulował dług wcześniej niż przewidywała to umowa, spółki te zatrzymywały sobie całą prowizję. Tymczasem Urząd przypomina, że zgodnie z art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim powinny się rozliczyć z kosztów udzielenia pożyczki proporcjonalnie do okresu, o który został skrócony kontrakt. Taką interpretację przepisów Prezes UOKiK przedstawił już w 2016 roku, zaś potwierdził ją wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z września 2019 r.

Czytaj w LEX: Niedozwolone opłaty i prowizje pobierane przez banki w umowach z konsumentami >

Prezes UOKiK nakazał firmom Vivus Finance i Zaplo natychmiastowe zaprzestanie zakwestionowanej praktyki. Przyjął także zobowiązanie Banku Pocztowego do usunięcia wobec konsumentów skutków stosowanej praktyki. Wszystkie trzy spółki będą musiały poinformować każdego konsumenta, który spłacił przed terminem zaciągnięty u nich kredyt, o możliwości złożenia reklamacji. Reklamacje mają zostać rozpatrzone w okresie nie dłuższym niż 30 dni. Konsumenci dostaną wówczas zwrot nadpłaconej części prowizji.

Czytaj w LEX: Przedterminowa spłata kredytu oraz prawo kredytodawcy do rekompensaty z tego tytułu >

  

Zwrot policzyć metodą liniową

UOKiK przypomniał kontrolowanym firmom, że kwotę do zwrotu instytucje finansowe mają obliczać metodą liniową. Polega ona na określeniu, jaka część kosztów kredytu przypada na jeden dzień, o ile dni został skrócony okres kredytowania i pomnożenia tych dwóch liczb.

Sprawdź w LEX: Czy w przypadku, gdy po śmierci kredytobiorcy kredyt konsumencki został w całości spłacony przez osoby z kręgu spadkobierców, należy im się proporcjonalny zwrot kosztów kredytu? >

- Metoda liniowa jest zgodna z brzmieniem przepisów i w pełni transparentna dla konsumentów. To właśnie liniowy mechanizm obliczania zwrotu opłat klientom jest najkorzystniejszy i uczciwie wypełnia wyrok TSUE. Oczekuję tym samym, że wszystkie instytucje finansowe będą ją stosować przy rozliczeniach przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego. Takie stanowisko przedstawiliśmy również w październiku 2019 r. na spotkaniu ze Związkiem Banków Polskich – mówi Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

Czytaj także: UOKiK: Po wcześniejszej spłacie kredytu firma pożyczkowa ma zwrócić część opłat>>