W środę Sąd Okręgowy w Szczecinie rozpatrzył wniosek prokuratury o przedłużenie aresztu dla Gawłowskiego, ponieważ trzymiesięczny termin tymczasowego aresztowania kończy się w czwartek. Na wpłacenie kaucji sąd wyznaczył 14 dni od czwartku i przedłużył areszt do czasu jej wpłacenia.

Gawłowski przebywa w Areszcie Śledczym w Szczecinie od połowy kwietnia br. O zastosowanie tego środka wnioskowała szczecińska delegatura Prokuratury Krajowej, argumentując to obawą matactwa. Do wniosku o areszt przychylił się 15 kwietnia sąd rejonowy, a decyzję podtrzymał Sąd Okręgowy w Szczecinie, mimo zażaleń złożonych przez Gawłowskiego i jego pełnomocników.

Stanisław Gawłowski usłyszał pięć zarzutów, w tym korupcyjne – przyjęcia co najmniej 175 tys. zł łapówki w gotówce, a także dwóch zegarków o wartości blisko 25 tys. zł. Chodzi o okres, gdy pełnił funkcję wiceministra ochrony środowiska w rządach PO-PSL.