Jak poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji, zakończyły się prowadzone od 2 czerwca do 8 września, otwarte dla wszystkich europejskie konsultacje publiczne dotyczące planowanego pakietu działań w ramach aktu prawnego o usługach cyfrowych (DSA - Digital Services Act). Konsultacje, w które w Polsce zaangażowane były: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Rozwoju, Spraw Zagranicznych i Finansów, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Urząd Komunikacji Elektronicznej, dotyczyły takich kwestii jak: bezpieczeństwo w internecie, wolność słowa, sprawiedliwość i równe szanse w gospodarce cyfrowej.

- W naszym stanowisku zwróciliśmy także uwagę m.in. na to, że konieczne jest wyeliminowanie barier utrudniających prawidłowe działanie jednolitego rynku usług cyfrowych. Będzie to możliwe np. poprzez modernizację istniejących rozwiązań prawnych, wyeliminowanie luk oraz spójne stosowanie przyjętych w Unii Europejskiej zasad, a także objęcie nowymi przepisami podmiotów z państw trzecich, które działają na rynku UE– mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski.

 

Irena Lipowicz, Marek Świerczyński, Grażyna Szpor

Sprawdź  
POLECAMY


W stanowisku polski rząd zauważa, że nadszedł czas, aby m.in. dokonać przeglądu zapisów dotyczących usuwania z internetu nielegalnych treści i szerzej zasad moderowania treści przez pośredników internetowych.

W tej kwestii polski rząd wyraził poparcie dla działań, które:

  • - zapewnią większą pewność prawa - w tym dla pośredników internetowych - i zapobiegną fragmentacji rynku wewnętrznego,
  • - przyczynią się do ochrony praw podstawowych użytkowników internetu, w tym użytkowników mediów społecznościowych i do zwiększenia bezpieczeństwa w sieci,
  • - wprowadzą skuteczny nadzór nad rynkiem, w odniesieniu do moderacji treści przez pośredników.


Czytaj: Internet coraz ważniejszy dla gospodarki - przybywa sporów o domeny>>


- Jak podkreślamy w stanowisku - internet nie jest taki sam jak kiedyś, czyli w 2000 r., kiedy to przyjęta została Dyrektywa o handlu elektronicznym. Skala korzystania z usług cyfrowych, modele biznesowe i różnorodność oferowanych usług znacząco się zmieniły. Do tego państwa członkowskie przyjęły zróżnicowane podejścia do implementacji tej Dyrektywy, co negatywnie oddziałuje na świadczenie usług cyfrowych w całej UE - zauważa minister Marek Zagórski. – To tylko jeden z argumentów uzasadniających prace nad nowym, unijnym aktem prawnym o usługach cyfrowych i stworzeniem jasnych, przejrzystych i systemowych regulacji wzmacniających jednolity rynek cyfrowy UE – dodaje szef MC.

Komisja Europejska planuje przedstawienie, przygotowanych w ramach pakietu DSA, inicjatyw legislacyjnych pod koniec grudnia tego roku.