Z raportu opublikowanego w środę przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii wynika, że w sektorze handlu detalicznego rok 2018 był najlepszy od blisko 10 lat pod względem sprzedaży, m.in. za sprawą rosnących dochodów Polaków, korzystnych zmian na rynku pracy oraz warunkach pogodowych.

Resort podkreśla, że upłynęło za mało czasu od wejścia w życie nowych przepisów, aby móc przeprowadzić badania pozwalające na szerokie wnioskowanie. Widoczne jest jednak wyhamowanie tendencji spadkowych, jeśli chodzi o liczbę sklepów i poziom sprzedaży wśród najmniejszych placówek handlowych.

Zobacz analizę w LEX: Ograniczenie handlu w niedziele >

Polska nie powtarza węgierskiego scenariusza

W raporcie wskazano, że zastosowanie okresu przejściowego we wprowadzaniu ograniczeń umożliwiło wdrożenie zmian w modelach biznesowych przedsiębiorców oraz nawykach konsumentów, co pozwoliło uniknąć błędów, które wystąpiły na Węgrzech, gdzie zakaz handlu w niedziele został wprowadzony bez uwzględnienia okresu dostosowawczego.

Czytaj też: Węgrzy też mieli zakaz handlu w niedziele. Przez rok >

Ministerstwo ocenia jednak, że konieczne wydaje się dalsze dopracowanie regulacji w kierunku wzmocnienia małych sklepów i sugeruje, by zachęcać małe sklepy do poprawy rentowności i konsolidacji.

Sprawdź w LEX: Kto może handlować w niedziele >

Zyskały przede wszystkim stacje benzynowe

Z analizy wynika, że sklepy na stacjach benzynowych, które nie są objęte ograniczeniem handlu, osiągają wyraźnie lepsze wyniki niż przed wprowadzeniem tego ograniczenia. Rozszerzyły one swój asortyment towarowy i w ten sposób przekształciły się w najdynamiczniej rosnący kanał dystrybucji. Wzrost sprzedaży w kolejnych latach powinien jednak spowolnić, ze względu na fizyczne ograniczenie powierzchni sprzedażowej. Także w przypadku sklepów specjalistycznych obserwuje się wyraźnie pozytywny trend wzrostu sprzedaży w ujęciu rocznym - zaznaczono.

 

Więcej czasu dla rodziny

W niedziele bez handlu Polacy coraz częściej spędzają czas z rodziną oraz poświęcają go na rekreację, co pokazuje perspektywy rozwojowe w zakresie tzw. ekonomii czasu wolnego. Z danych GUS wynika, że już w pierwszym półroczu obowiązywania ograniczenia handlu w niedziele poprawiła się sytuacja turystyki w Polsce względem analogicznego okresu 2017 r. Wzrosła baza turystyczna i liczba turystów krajowych. W I półroczu 2018 r., w porównaniu do I półrocza 2017 r. widoczny był wzrost liczby polskich turystów korzystających z bazy noclegowej – o 6,2 proc. (12 mln osób) oraz liczby udzielonych noclegów – o 6,3 proc. (29,8 mln).

Sprawdź w LEX: Niedziele handlowe 2019 >

Pracownicy handlu zadowoleni

MPiT zaznacza, że z badań przygotowanych na zlecenie NSZZ „Solidarność” wynika, że wśród ankietowanych pracowników handlu 90 proc. kobiet i 92 proc. mężczyzn pozytywnie ocenia wprowadzenie ograniczenia handlu w niedziele. Dominującą grupę respondentów stanowiły kobiety (83 proc.), co potwierdza ich przewagę w zatrudnieniu w sektorze handlowym. Ankietowani w większości odczuwali poprawę samopoczucia fizycznego (61 proc. kobiet i 64 proc. mężczyzn) i psychicznego (67 proc. kobiet i 72 proc. mężczyzn). Aż 81 proc. więcej czasu poświęca rodzinie/znajomym/przyjaciołom. Ponadto, 56 proc. więcej odpoczywa, a 40 proc. częściej spędza czas na aktywnym wypoczynku (sport, wyjazdy, spacery). Jednocześnie 28 proc. ankietowanych kobiet ma więcej czasu na swoje zainteresowania i hobby" - napisano.

Sprawdź w LEX: Czym jest placówka handlowa i wykonywanie pracy w handlu? >

Potrzeba dalszych badań

MPiT podkreśla, że niezbędne są dalsze badania efektu tych regulacji dla jakości życia Polaków, ich satysfakcji z czasu wolnego, zdrowia fizycznego i psychicznego, a także dla pozostałych gałęzi naszej gospodarki. Jednocześnie resort nie rekomenduje zmian w modelu dochodzenia do pełnego ograniczenia handlu w niedziele.

Czytaj też: Przedsiębiorcy proszą premiera o wycofanie się z ograniczenia handlu >

Więcej przeczytasz w LEX:

Zakaz handlu w niedziele i święta - na czym polega i kogo dotyczy? >

Wykonywanie pracy w handlu w niedziele a odpoczynek dobowy >