Do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynęło 6 wniosków Narodowego Banku Polskiego o zabezpieczenie przed wszczęciem postępowania, w których NBP domaga się m.in. nakazania tymczasowego usunięcia artykułów prasowych w zw. z aferą wokół KNF. Poinformowała o tym w piątek Sylwia Urbańska, rzecznik prasowy ds. cywilnych SO w Warszawie. Nie podała nazwisk dziennikarzy, których dotyczą wnioski NBP, ani redakcji w jakich pracują, a także tytułów tekstów, o usunięcie których wnioskuje NBP.

NBP wprowadza cenzurę?

Według polityków PO szef NBP wykorzystuje swój urząd, "by wprowadzać w Polsce cenzurę i ograniczać media w zakresie dozwolonej krytyki". - Jedyną możliwością wyjaśnienia "afery KNF są informacje medialne". Jak podkreślił, PiS nie wyraża zgody na powołanie komisji śledczej w tej sprawie. "Dlatego też to działanie prezesa NBP Adama Glapińskiego należy odczytywać wyraźnie - to jest próba wprowadzenia cenzury i zamiatania tej sprawy pod dywan" - ocenił w poniedziałek poseł PO Arkadiusz Myrcha.

Rzecznik Praw Obywatelskich oświadczył w poniedziełek, że jest poważne zaniepokojony działaniami Narodowego Banku Polskiego. - W sprawie afery Komisji Nadzoru Finansowego interes publiczny polega na dbaniu o przejrzystość sfery publicznej a więc na możliwości pisania przez media o nadzorze nad rynkiem finansowym, a
wnioski NBP mogą uniemożliwiać realizację tego interesu oraz konstytucyjnej zasady wolności prasy i swobody wypowiedzi, mogą też rodzić tzw. efekt mrożący - czytamy w oświadczeniu RPO.

 


RPO poważnie zaniepokojony

Jak przekonuje Rzecznik, sąd może dokonać zabezpieczenia w ramach postępowania o ochronę dóbr osobistych. Zgodnie z art. 755 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego, „w sprawach o ochronę dóbr osobistych zabezpieczenie polegające na zakazie publikacji może być udzielone tylko wtedy, gdy nie sprzeciwia się temu ważny interes publiczny”. - Oznacza to, że zakaz publikacji może być udzielony wyłącznie wtedy, gdy na przeszkodzie nie stoją względy interesu publicznego - stwierdza RPO.

Przejrzystość działań, nie cenzura

Zdaniem Rzecznika, w sprawie, która stała się kanwą wniosków NBP, takim interesem publicznym jest przejrzystość sfery publicznej, wiążąca się szczególnie z dysponowaniem środkami finansowymi i nadzorem nad rynkiem finansowym. Wynika to z konstytucyjnie chronionego prawa obywateli do dostępu do informacji publicznej oraz pozyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej (art. 54 oraz art. 61 Konstytucji RP).