Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 2021, 1 kwietnia, następnego dnia weszła ona w życie.

 Głównym celem nowelizacji ustawy jest wydłużenie czasu realizacji NSP w warunkach zagrożenia epidemicznego COVID-19 o trzy miesiące, tj. do 30 września 2021. Pozostałe zmiany dotyczą m.in.:

  • ujednolicenia stawki wynagrodzenia dla rachmistrzów spisowych do 6 zł brutto za każdy przeprowadzony wywiad;
  • dostosowania przepisów dotyczących popularyzacji spisu w mediach publicznych do wydłużonego czasu trwania spisu.

 

Wydłużenie czasu trwania spisu

Zmiany mają umożliwić efektywne przeprowadzenie spisu powszechnego w warunkach zagrożenia epidemicznego COVID-19Spis powszechny rozpocznie się 1 kwietnia 2021 r. Wywiad będzie odbywał się w drodze telefonicznej i internetowej, a gdy pozwolą na to warunki epidemiczne – także bezpośredniej.

Zgodnie z nowelizacją o trzy miesiące wydłużony zostanie czas trwania spisu powszechnego – będzie on trwał do 30 września 2021 r., a nie – jak pierwotnie planowano – do 30 czerwca 2021 r. Odpowiednio przesunięty zostanie okres, w którym przeprowadzane będą badania kontrolne i badania uzupełniające.

Zobacz też: Spis to nie przelewki – za kłamstwo nawet 2 lata więzienia>>

Wynagrodzenie za spis

Uchwalona przez Sejm ustawa przewiduje ujednolicenie stawek wynagrodzenia albo dodatku spisowego dla rachmistrzów spisowych, bez względu na metodę zbierania przez nich danych w ramach spisu powszechnego. Dopuszczone metody to wywiad bezpośredni albo wywiad telefoniczny.

Narodowy spis powszechny to jedyne badanie na terenie Polski, realizowane co 10 lat, które dostarcza administracji publicznej, instytucjom naukowym i badawczym, ośrodkom analitycznym, szkołom wyższym, mediom, a także osobom prywatnym – pełnych informacji o stanie i strukturze demograficzno-społecznej oraz ekonomicznej kraju.

Obowiązek przeprowadzenia spisu powszechnego wynika również z międzynarodowych zobowiązań Polski. Na całym świecie spisy ludności i mieszkań są podstawą gromadzenia informacji o sytuacji demograficznej, społecznej i ekonomicznej kraju, a także o jego zasobach mieszkaniowych.

Jeśli nie wziąłeś jeszcze udziału w spisie powszechnym, to wejdź na http://SPIS.GOV.PL  i wypełnij formularz. #LiczymySięDlaPolski #LiczySięKażdy #SpisPowszechny #GUS #Nsp2021