W Dzienniku Ustaw we wtorek wieczorem opublikowane zostało Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Działalności Edukacyjnej oraz Analizowania Sposobu Realizacji Misji Publicznej w Środkach Masowego Przekazu. 

- Potrzeba ustanowienia Pełnomocnika do spraw działalności edukacyjnej oraz monitorowania realizacji misji publicznej w mediach jest związana z zapewnieniem wykorzystania potencjału mediów w celu efektywnego rozpowszechniania szeroko rozumianej działalności edukacyjnej, m.in. w zakresie postaw prospołecznych, aktywności i solidarności obywatelskiej, a także integracji obywatelskiej - można było przeczytać w uzasadnieniu projektu rozporządzenia. 

Zadanie: monitorowanie mediów

Zgodnie rozporządzeniem, chodzi o ustanowienie Pełnomocnika do spraw działalności edukacyjnej oraz monitorowania realizacji misji publicznej w mediach, do którego zadań należeć ma:

  1. analiza obowiązującego prawa i istniejących rozwiązań w zakresie promowania w mediach postaw prospołecznych, aktywności i solidarności obywatelskiej oraz identyfikacja problemów w tym zakresie;
  2. monitorowanie spraw dotyczących realizacji w mediach usług odpowiadających demokratycznym, społecznym i kulturalnym potrzebom społeczeństwa;
  3. monitorowanie spraw z zakresu dostępności usług medialnych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  4. monitorowanie spraw z zakresu wykorzystania mediów jako instrumentu kształcenia, integracji społecznej i edukacji obywatelskiej;
  5. monitorowanie realizacji misji publicznej w mediach.

 

Zgodnie z rozporządzeniem pełnomocnikiem będzie sekretarz stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Jak poinformował resort w środę, Szymon Giżyński został powołany na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pełnomocnika rządu ds. działalności edukacyjnej oraz analizowania sposobu realizacji misji publicznej w środkach masowego przekazu.

Jak wyjaśniono, powołanie nowego wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego jest związane z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Działalności Edukacyjnej oraz Analizowania Sposobu Realizacji Misji Publicznej w Środkach Masowego Przekazu.

Czytaj także: Fundacja Helsińska: Media będą pod kontrolą rządu>> 

Polityk PiS, kiedyś trochę dziennikarz

Szymon Girzyński ukończył studia z zakresu filologii polskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Do grudnia 1981 działał w Stowarzyszeniu „Pax”. W latach 80 był m.in. przedstawicielem handlowym tzw. firm polonijnych. Po 1990 należał do Porozumienia Centrum, Ruchu dla Rzeczypospolitej, RS AWS, w 2001 przystąpił do Prawa i Sprawiedliwości.

Był ostatnim wojewodą częstochowskim w latach 1997–1998. W latach 90. był głównym udziałowcem i redaktorem naczelnym tygodnika „Gazeta Częstochowska”. Po objęciu funkcji wojewody swoje udziały oraz stanowisko przekazał żonie Urszuli. Od 2000 do 2001 kierował śląskim oddziałem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W 2006 startował na urząd prezydenta Częstochowy, uzyskując czwarty wynik (12,56% poparcia).

W 2001 i 2005 uzyskiwał mandat posła z listy PiS w okręgu częstochowskim. W wyborach parlamentarnych w 2007 po raz trzeci został posłem. W 2011 kandydował w wyborach parlamentarnych z 2. miejsca na liście komitetu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości w okręgu wyborczym nr 28 w Częstochowie i po raz kolejny uzyskał mandat poselski. W 2015 z powodzeniem ubiegał się o poselską reelekcję na kolejną kadencję.

W lipcu 2018 został powołany na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W wyborach w 2019 został wybrany do Sejmu IX kadencji. (Źródło: Wikipedia)

Katarzyna Chałubińska - Jentkiewicz, Monika Nowikowska, Krzysztof Wąsowski

Sprawdź  
POLECAMY