Z szacunków rządu wynika, że elektronicznego konta w ZUS nie ma około 3,1 milionów osób uprawnionych do bonu turystycznego. Te osoby, by zgodnie z zapowiedzią wiceministra rozwoju Andrzeja Gut-Mostowego skorzystać już od 31 lipca z wirtualnych pieniędzy, muszą się zarejestrować na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). Należy pamiętać, że uprawnionymi do bonu turystycznego będą również osoby spoza systemu ZUS, np. rolnicy, żołnierze. One też muszą zarejestrować się na platformie ZUS. Obecnie z PUE korzysta 4,5 miliona Polaków. Za sprawą bonu ich liczba zwiększy się o blisko 70 proc., co może powodować zawieszanie systemu. ZUS zapewnia jednak, że będzie pomagał wszystkim w zakładaniu profilu. Można to zrobić z pomocą profilu zaufanego, bankowości elektronicznej lub osobiście w urzędzie.

Czytaj również, co muszą zrobić firmy, by przyjmować płatności bonem >>

 

Jak założyć konto w PUE ZUS on-line

Aby założyć konto w PUE, wystarczy wejść na stronę  www.zus.pl  i w nagłówku strony kliknij „Zarejestruj w PUE. Następnie należy wybrać sposób rejestracji. Do wyboru są trzy opcje: dla ciebie, dla przedsiębiorców oraz dla firm. Uprawnieni do bonu powinni wybrać opcję dla ciebie. Następnie mogą wybrać sposób rejestracji. Osoby, które nie korzystają z profilu zaufanego i bankowości elektronicznej, wybierają przycisk do rejestracji. Następnie wypełniają formularz i go przesyłają. Trzeba w nim podać numer PESEL, numer telefonu i adres mailowy. Następnie w ciągu 7 dni muszą udać się do dowolnej placówki ZUS, by potwierdzić swoją tożsamość. W biurze obsługi klienta pracownik poprosi  o pokazanie dokumentu tożsamości i na jego podstawie potwierdzi autentyczność danych wprowadzonych w PUE. Potem wyszuka pole i przypisze do twojego profilu.

Czytaj w LEX: Platforma Usług Elektronicznych ZUS >

ZUS zapewnia, że każda osoba, która zgłosi się do oddziału, otrzyma pomoc przy zakładaniu i potwierdzaniu profilu. Konto będzie mogła założyć korzystając z komputerów ZUS.

Z kolei osoby, które mają profil zaufany lub korzystają z bankowości elektronicznej jednego z ośmiu banków w (PKO BP, ING Bank Śląski, Bank Millennium, Inteligo, Bank Pekao, mBank,  Santander,  Alior Bank) mogą założyć konto w PUE ZUS bez wychodzenia z domu. Na stronie rejestracji do PUE muszą tylko wybrać odpowiedni sposób rejestracji i postępować zgodnie ze wskazówkami.

Czytaj w LEX: Poddanie określonej osoby przymusowej kwarantannie podczas epidemii koronawirusa - konsekwencje prawne >

Co to jest profil zaufany

Profil zaufany to bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości w systemach elektronicznej administracji. To takie odzwierciedlenie w wirtualnym świecie podpisu i dowodu osobistego – potwierdza, że dana osoba, jest tą, za którą się podaje. Można dzięki niemu wysyłać przez internet dokumenty i wnioski do różnych urzędów (np. o świadczenie wychowawcze), założyć Internetowe Konto Pacjenta, ale także zarejestrować się na PUE ZUS. Profil zaufany (PZ) pozwoli też skorzystać z bonu turystycznego.

Osoby, które mają konta internetowe w PKO BP, ING Bank Śląski, Bank Millennium, Inteligo, Bank Pekao, mBank, Santander, Alior Bank oraz w serwisie Envelo mogą założyć PZ bez wychodzenia w domu. Po zalogowaniu się w bankowości internetowej, należy odszukać zakładkę e-Urząd lub administracja.  Po kliknięciu w nią, bank poprowadzi dalej krok po kroku przez wszystkie etapy. Osoby, które nie mają dostępu do bankowości elektronicznej Profil Zaufany mogą założyć poprzez serwis pz.gov.pl wybierając „Załóż Profil Zaufany i potwierdź – w punkcie potwierdzającym”. Profil założony  w ten sposób wymaga osobistego potwierdzenia tożsamości  w jednym z w wybranych punktów potwierdzających. Może nim być urząd skarbowy, ZUS, ale też urząd wojewódzki. Punkty można wyszukać tutaj.

Czytaj w LEX: Odpowiedzialność pracowników i współpracowników za nieprzestrzeganie procedur związanych z ograniczeniami epidemicznymi >

Co warto wiedzieć o bonie

Jak informuje Ministerstwo Rozwoju, bon będzie można aktywować na PUE w dowolnym momencie, np. na kilka dni przed planowanymi wakacjami poprzez podanie aktualnych danych kontaktowych (adresu e-mail i numeru telefonu komórkowego). Jak ustaliliśmy w ZUS, po wejściu na konto PUE, w profilu ogólnym będzie widoczna zakładka „Polski Bon Turystyczny”. Będą w niej informacje o prawie do bonu oraz lista firm, w których można nim płacić. Bon jest dokumentem elektronicznym. Ma wynikać z niego m.in., kto jest uprawniony do świadczenia, na które dzieci, jaka jest kwota świadczenia na poszczególne dzieci oraz łączna kwota przyznanych świadczeń.W przypadku bonu na dziecko z niepełnosprawnością rodzice będą musieli najpierw przez PUE ZUS złożyć oświadczenie. Trzeba będzie w nim wskazać, czy dziecko ma orzeczenie o:

  • niepełnosprawności, lekkim, umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, wydanym na podstawie przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  • częściowej niezdolności do pracy, całkowitej niezdolności do pracy, całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji albo niezdolności do samodzielnej egzystencji, wydanym na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
  • stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji albo trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji, wydanym na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Do oświadczenia będzie trzeba dołączyć kopię elektroniczną orzeczenia o niepełnosprawności. To oznacza, że w ich przypadku dodatkowe 500 zł nie będzie przyznawane automatycznie.

Jak będą dokonywane płatności bonem

Płatności będą realizowane w oparciu o komunikację SMS. Na podany numer telefonu uprawniony otrzyma specjalny numer i jednorazowy kod autoryzacyjny przypisany do bonu, który pokaże usługodawcy. Po jego wykorzystaniu ZUS zrealizuje płatność za bon w terminie 14 dni od dnia jej przyjęcia. Bonem można będzie płacić wielokrotnie, aż do wyczerpania wysokości świadczenia w formie bonu lub dodatkowego świadczenia w formie bonu (na dziecko niepełnosprawne). Jeśli usługa hotelarska lub koszt imprezy turystycznej, np. obozu przekracza wartość bonu, to brakującą część można zapłać gotówką, kartą lub przelewem. Bon wygaśnie 31 marca 2020 roku. Bonem będzie jednak można zapłacić za wypoczynek po 31 marca 2020 roku, o ile przed tą datą dokona się rezerwacji usługi w przyszłości i płatności bonem. Polska Organizacja Turystyki i Ministerstwo Rozwoju szacują, że do programu przystąpi ok. 100 tys. przedsiębiorców i organizacji pozarządowych oferujących imprezy turystyczne i usługi hotelarskie.