Dochody budżetu państwa wyniosą w tym roku 387,6 mld zł, a wydatki - 416,1 mld zł. Deficyt państwa wyniesie w 2019 roku maksymalnie 28,5 mld zł. Inflacja wyniesie natomiast 2,3 proc. 

Ustawa zakłada wzrost PKB w ujęciu realnym o 3,8 proc. Przeciętny roczny fundusz wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent wzrośnie natomiast nominalnie o 6 proc. 

Planowane dochody podatkowe mają być wyższe w tym roku niż w ubiegłym. Planowany jest ich wzrost z 331,67 mld zł w 2018 r. do 359,73 mld zł w 2019 r. Na najważniejsze wpływy rząd liczy z tytułu podatku od towarów i usług. Według przyjętego planu mają one wynieść 179 mld zł. W ubiegłym roku planowano 166 mld zł z VAT.
Więcej: Budżet zatwierdzony przez Senat - rząd liczy na jeszcze wyższe wpływy z podatków>>

Trochę więcej na sądy, za mało na podwyżki

W sumie na wymiar sprawiedliwości przeznaczono w budżecie ponad 13 mld zł, z tego na sądy powszechne - ponad 8 miliardów, czyli o ponad 500 mln zł więcej niż w roku ubiegłym. 
Budżet Sądu Najwyższego w 2019 r. wyniesie on ponad 150 mln zł, jest większy niż w 2018 roku (wówczas kształtował się na poziomie 111 mln zł), ale jak mówią nieoficjalnie sędziowie i tak będzie "napięty". 
Część zwiększonych funduszy przeznaczona zostanie na wzrost wynagrodzeń w sądach. W ustawie zapisano m.in. zapowiadane przez resort 5 proc. wzrostu wynagrodzeń dla pracowników sądów, którzy w grudniu rozpoczęli protesty. Jednak ich organizatorzy domagają się większych podwyżek. 
Więcej: Ustawa budżetowa - na sądy trochę więcej niż rok temu>>

Nie ma pozycji: podwyżki w oświacie

Problemy mogą być także z funduszami na podwyżki dla nauczycieli. Negocjację MEN ze związkami zawodowymi właśnie trwają, ale kwotę bazową, na podstawie której określa się wysokość nauczycielskiej pensji,  określa się co roku w ustawie budżetowej. W uchwalonej już przez Sejm i potwierdzonej przez Senat wersji tej ustawy na 2019 r. określono kwotę na cały rok. Wprowadzenie obiecanych przez MEN podwyżek wymagać więc będzie zmiany ustawy budżetowej.
Więcej: Kolejna podwyżka dla nauczycieli w 2019? Potrzebna zmiana w budżecie>>
 

Administracja zarobi więcej

Większą pewność co do podwyżek pracownicy administracji państwowej. Z analizy budżetu i uzasadnienia do ustawy budżetowej wynika, że wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych dla pracowników sfery budżetowej wzrosną w tym roku o kwotę ponad 2 mld zł, czyli o ok. 6,5 proc.
Więcej: Podwyżki dla budżetówki realne, Senat za budżetem>>