Akcja nawiązuje do braku działań zmierzających do poprawy warunków płacowych w pionie administracji oraz obsługi prokuratury.
Najpierw Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP podjęła decyzję o zorganizowaniu akcji polegającej na wysyłaniu kartek „świątecznych” do ministra finansów w związku z niezmieniającą się sytuacją płacowa w pionie administracji oraz obsługi prokuratury. - Kartka stanowi również odpowiedź na stanowisko Ministra Finansów, który negatywnie odniósł się do propozycji Ministerstwa Sprawiedliwości aby dolną granicę wynagrodzeń w prokuraturach i sądach stanowiła kwota 1680 PLN, która jest również kwotą najniższego miesięcznego wynagrodzenia. Obecnie, w wielu przypadkach na kwotę tą składają się także inne składniki wynagrodzenia, tj. m.in. stażowe.  Akcja protestacyjna jest odpowiedzią na brak realizacji podniesionego przez Związek podczas negocjacji w Ministerstwie Sprawiedliwości ukształtowania dolnej granicy wynagrodzenia na poziomie 2000 PLN brutto oraz lekceważeniu przez władzę wykonawczą Dezyderatu sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka z 18 kwietnia 2013 r. - czytamy w uchwale centrali Związku.
Teraz do akcji postanowiła przyłączyć się Solidarność sądów.