Nowa regulacja dotyczy żołnierzy którzy na dzień 15 sierpnia będą mogli wykazać, że:
- Oficerowi młodsi i podoficerowie – co najmniej 3 lata zajmowali stanowisko w posiadanym stopniu wojskowym,
- Szeregowi zawodowi – co najmniej 5 lat zajmowali stanowisko w posiadanym stopniu wojskowym.

Wprowadzona przez ministra decyzja to skutek zabiegów rzecznika praw obywatelskich, który na skutek przeprowadzonych kontroli przestrzegania praw i wolności obywatelskich zwrócił się między innymi do Ministra Obrony Narodowej pismem z 18 listopada 2014 r. (III.7044.84.2014) oraz Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych pismem z dnia 26 lutego 2016 r. (WZF.7040.7.2016) wskazując bardzo niskie limity awansowe w stopniu.

Ja pisał Rzecznik, to powodowało, że żołnierze mogli awansować dopiero po kilku latach od spełnienia ustalonych wymogów formalnych.
Na przykład w 2015 r. w 2. Mazowieckim Pułku Saperów wymogi do awansu z podporucznika na porucznika spełniało 14 oficerów – a limit pozwalał awansować tylko jednego, z porucznika na kapitano 8 (przy limicie 2), w korpusie podoficerskim 117 (limit 36), szeregowcy 61  (limit 5).