Zmiany wprowadza ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego (Dz. U. poz. 1544). Uchylono regulacje dotyczące odwołania komornika w przypadku ukończenia przez niego 65 lat. Analogiczne rozwiązanie projekt przewiduje w stosunku do asesora komorniczego. Wykreślono także przepis stanowiący, że komornik odwołany w związku z ukończeniem 65. roku życia pełni obowiązki do czasu wyznaczenia zastępcy.

Ustawę w takim kształcie uchwalono mimo sprzeciwu Ministerstwa Sprawiedliwości, które chciało, by zmiany legislacyjne dotyczące odwoływania komorników po osiągnięciu przez nich odpowiedniego wieku ograniczyły się do podwyższenia granicy wiekowej do 67. roku życia.