Profesor jest też wykładowczynią na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Stopień doktora nauk prawnych otrzymała na podstawie rozprawy „Odpowiedzialność karna osób fizycznych za zbrodnię agresji” (2010), obronionej z wyróżnieniem. W 2018 r. habilitowała się na podstawie książki „Cele osobowe i rzeczowe w konfliktach zbrojnych w świetle prawa międzynarodowego”. W latach 2007-2011 pracowała także w Ośrodku Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych przy Zarządzie Głównym Polskiego Czerwonego Krzyża. Jest autorką wielu znaczących publikacji z zakresu międzynarodowego prawa karnego, uhonorowana nagrodą im. Manfreda Lachsa za najlepszą monografię z zakresu prawa międzynarodowego; stypendystka m.in. Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej; autorka licznych ekspertyz; od 2022 r. członkini zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Prawa Karnego. Obecnie kieruje grantem „Efektywność próśb o wydanie opinii doradczej przez Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości i samych opinii doradczych w stosunkach międzynarodowych” (2021-2025).

Webinar będzie moderować Profesor Hanna Kuczyńska, członkini Zarządu Fundacji Sunflowers, realizującej Projekt Sunflowers. Będzie prowadzony w języku angielskim. Organizatorzy zapewniają symultaniczne tłumaczenie na język ukraiński.

Aby wziąć udział w tym wydarzeniu, należy zarejestrować się, korzystając z linku>>>

O organizatorach

Project Sunflowers ma na celu przede wszystkim uzupełnianie działań organów państwa oraz wymiaru sprawiedliwości w gromadzeniu informacji, dowodów i danych na temat zbrodni popełnionych przez Rosjan w Ukrainie. Ma to zapewnić pełny obraz agresji rosyjskiej w przyszłych procesach i dochodzeniach. Z kolei celem organizacji EU Project Pravo - Justice jest zwłaszcza promowanie wprowadzania europejskich standardów prawnych w ukraińskiej legislacji. Wolters Kluwer wspiera inicjatywę Projektu Sunflowers.