Wstępne porozumienie w tej sprawie osiągnięto po długich negocjacjach w poniedziałek w stolicy Korei Południowej, Seulu. Szefowa WHO Margaret Chan określiła je jako przełomową decyzję w walce z nielegalnym obrotem tytoniem.

Protokół wejdzie w życie, jeśli ratyfikuje go co najmniej 40 państw. Następnie w ciągu 5 lat ma powstać globalny system kontroli, który umożliwi lokalizację wyrobów tytoniowych produkowanych w danym kraju lub do niego importowanych. Ostatecznie nowy dokument ma się przyczynić do ograniczenia stosowania tytoniu na świecie.

Wstępnie akces do protokołu zadeklarowała część państw Unii Europejskiej oraz Chiny. Nie przystąpią do niego m.in. USA, Szwajcaria i Kuba, gdyż nie są stronami Ramowej Konwencji.

Nielegalny handel wyrobami tytoniowymi stanowi 11 proc. światowego rynku, a straty państw z tytułu niezapłaconych podatków wynoszą ok. 40,5 mld dol. rocznie.

Inne ważne punkty obrad w Seulu to wypracowanie wytycznych w sprawie podatku od wyrobów tytoniowych oraz ustalenie opłacalnych gospodarczo alternatyw dla uprawy tytoniu.