Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, jest jedną z 19. i największą. O badaniu już wcześniej pisało Prawo.pl, a teraz jego szczegółowe wyniki opublikowano w czasopiśmie Izby "Temidium". Duża część dotyczy też obowiązku doszkalania się. Wzięło w nim udział 1345 radców. 

Czytaj: Radcowie prawni szkolą się chętnie, najchętniej bezpłatnie>>
 

Przeważają kobiety, na liście często od kilku lat  

Z badania wynika, że najwięcej spośród ankietowanych radców jest w wieku od 33 do 44 lat -  67 proc. Generalnie przeważają kobiety - stanowią one 55 proc. i prawnicy, którzy na listach radców są od kilku lat - poniżej 10 - ta grupa stanowi 68 proc. wszystkich respondentów. 

Czytaj: Specjalizacja sposobem na konkurencję - prawnicy widzą konieczność zmian>>

Istotne jest też to, że wśród nich przeważają radcowie, którzy wpisali się stosunkowo niedawno - są na listach najczęściej do trzech lat - 28 proc. Następną liczną grupą są radcy z doświadczeniem od 4 do 6 lat - 25 proc. i od 7 do 9 lat - 15 proc. Oraz ci, którzy wpisani są na listy od ponad 15 lat.

 


Preferowana forma zatrudniania? Umowa o pracę

Zdecydowanie najczęściej ankietowani radcowie, podawali jako preferowaną formę zatrudnienia umowę o pracę - 30 proc., rzadziej - w kancelarii radcy prawnego - 27 proc. Łączy to 11 proc. radców. 

Z kolei jeśli chodzi o miejsce zatrudnienia to najczęściej podawana jest kancelaria, ale z zastrzeżeniem "jako pracownik" - 45 proc., do tego że są właścicielami albo wspólnikami kancelarii przyznaje się 12 proc. radców, na miejsce zatrudnienia w firmie nieprawniczej wskazuje - 23 proc. radców. 

 

Czytaj: Radcowie widzą konkurencję, ale źle ją rozpoznają>>

Wysoko na tej liście plasują się prywatne przedsiębiorstwa - pracuje w nich 35 proc. warszawskich radców, a współpracuje w ramach umowy cywilno-prawnej - 41 proc. Na kolejnym miejscu są organy administracji publicznej i państwowe jednostki organizacyjnej - 30 proc. respondentów, a współpracuje z nimi na zasadzie umowy cywilno-prawnej kolejne 9 proc. 

W kancelarii, ale konkretnie radcy prawnego, zatrudnionych jest tylko - 7 proc. ankietowanych radców, a współpracuje z nimi 24 proc. W spółkach Skarbu Państwa pracuje 11 proc. warszawskich radców, współpracuje z nimi 5 proc. W polskich spółkach prawniczych - 9 proc., w międzynarodowych - 7 proc. 

Sprawdź również książkę: Kodeks cywilny. Komentarz ebook >>

Zarobki - powyżej 5,5 tysiąca zł

Im bardziej doświadczony prawnik tym - jak wynika z badania - ma wyższe zarobki. Jest jednak i małe ale. Z grupy prawników powyżej 45 lat, najwięcej nie zdecydowało się na ujawnienie zakresu wynagrodzeń - 28 proc.  

W grupie pierwszej do 29 lat, najwięcej radców zarabia od 5,5 to 15 tys. zł - 62 proc., w tej grupie 1 proc. przyznaje się do zarobków powyżej 15 tys., a 25 proc. do zarobków poniżej 5,5 tys. Kwot nie chce ujawniać  - 12 proc. badanych. 

W grupie wiekowej od 30 do 44 lat, też przeważają radcy zarabiający od 5,5 do 15 tys. - 49 proc. Do 5,5 tys. zarabia 25 proc., powyżej 15 tys. - 9 proc. 17 proc. odmówiło odpowiedzi na to pytanie. 

W grupie powyżej 45 lat, również przeważają ankietowani zarabiający od 5,5 do 15 tys. zł - 40 proc., zaledwie 16 proc. zarabia poniżej dolnej kwoty i 15 proc. powyżej górnej.