We wtorek Olkowicz wziął udział we Wrocławiu w spotkaniu regionalnym Krajowego Mechanizmu Prewencji. Spotkania są poświęcone sytuacji osób pozbawionych wolności, także tych przebywających w domach pomocy społecznej oraz szpitalach psychiatrycznych.

Zastępca RPO w rozmowie z dziennikarzami zwrócił uwagę na problemy polskiego więziennictwa. "W zakładach karnych oraz aresztach śledczych podstawowym problem jest zbyt mała powierzchnia przypadająca na jednego skazanego oraz zbyt mała liczba funkcjonariuszy mających zapewnić skazanym pobyt poza celą. Powinien on wynosić minimum osiem godzin na dobę, ale w polskich więzieniach nie ma na to warunków" – mówi.

Dodał, że według polskiego prawa na jednego więźnia przypada minimum trzy metry kwadratowe. "Polska pod tym względem sytuuje się na jednym z ostatnich miejsc w Europie" - powiedział. Jak mówił, RPO wystąpił w tej sprawie w resorcie sprawiedliwości

Zastępca RPO mówił, że problemem polskiego więziennictwa jest również zamykanie w zakładach karnych osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Krajowy Mechanizm Prewencji (KMP) to wyspecjalizowana grupa pracowników Biura RPO: prawników, pedagogów, socjologów, lekarzy oraz ekspertów w dziedzinie medycyny, którzy monitorują sytuację w miejscach, gdzie ludzie przebywają bez swojej woli. Takich miejsc jest w Polsce 1800. Przedstawiciele RPO wizytują np. więzienia, szpitale psychiatryczne, domy pomocy społecznej, młodzieżowe ośrodki wychowawcze. Sprawdzają, czy przebywające tam osoby są właściwie traktowane.

Praca KMP wynika ze zobowiązań międzynarodowych Polski (działa na mocy postanowień Protokołu fakultatywnego do Konwencji ONZ w sprawie zakazu stosowania tortur (OPCAT). Każde państwo-strona Konwencji ma obowiązek utworzyć Krajowy Mechanizm Prewencji. W Polsce od 2008 r. odpowiada za to RPO. (PAP)