Do udziału tym cyklu szkoleniowym zachęca sędziów

Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości.

Departament zaprasza sędziów do zapoznania się z treścią załączników i informuje jednocześnie, że koszty uczestnictwa pokrywają sami zainteresowani. Osoby chętne do wzięcia udziału w cyklu seminariów proszone są o bezpośredni kontakt z Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego celem dopełnienia niezbędnych formalności w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 marca br.  
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.