Do 18 kwietnia 2016 r. przepisy nowych dyrektyw unijnych dot. zamówień publicznych miały zostać wdrożone do polskiego porządku prawnego, choć nie udało się dotrzymać tego terminu. Wdrożenie odbędzie się w drodze kolejnej nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych, która znacząco zmieni sposób prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i ubiegania się o zamówienia przez wykonawców.

X Konferencja Zamówień Publicznych to wydarzenie organizowane przez Wolters Kluwer SA, wydawcę modułu LEX Zamówienia Publiczne, w trakcie którego najlepsi specjaliści będą omawiać wprowadzone zmiany w prawie.

Program Konferencji obejmuje następujące zagadnienia:

- znowelizowane zasady postępowania o udzielenie zamówienia publicznego- elektronizacja procesu udzielania zamówień publicznych- przygotowanie i udostępnianie dokumentów postępowania po nowelizacji- Jednolity Europejski Dokument Zamówienia- tryby udzielania zamówień publicznych w nowej odsłonie- warunki udziału w postępowaniu po zmianach – kryteria kwalifikacji- opis przedmiotu zamówienia publicznego- nowe przesłanki wykluczania wykonawców z postępowania- ocena ofert po nowemu- zmiany w umowach i zmiany przed zawarciem umowy

Nasi prelegenci to niekwestionowane autorytety na rynku zamówień publicznych. Specjalnie dla Państwa podsumują wszystkie toczące się dotąd dyskusje dotyczące zmian w przepisach o zamówieniach publicznych. Będziemy mówić o przepisach w finalnym brzmieniu, a nie o projektowanej regulacji!

Więcej informacji dostępnych jest pod adresem: konferencja.lex.pl/zamowieniapubliczne>>>