Ustawa wyraźnie rozróżnia zwolnienie od kosztów komorniczych i obniżenie opłat egzekucyjnych. Doprecyzowano, że Skarb Państwa nie będzie zobowiązany do uiszczania opłat egzekucyjnych, ponieważ - jak zauważają autorzy projektu - zmuszony byłby do świadczenia na swoją rzecz.

Zwolnienie strony od kosztów komorniczych nie zwalnia strony z obowiązku poniesienia opłaty egzekucyjnej - sąd rejonowy tymczasowo wypłaci sumy za stronę zwolnioną od kosztów, a rozliczenie nastąpi w postanowieniu wydanym przed zakończeniem postępowania.