Jak pisze na sowim blogu radca prawny dr Piotr Cybula, z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a także sądów polskich wynika, że organizator turystyki jest odpowiedzialny względem klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy także za szkodę niemajątkową (nazywaną potocznie tzw. zmarnowanym urlopem).

- O ile powyższa rzecz jest bezsporna, o tyle pewne wątpliwości wzbudziło ostatnio pytanie, czy z takim roszczeniem może wystąpić również klient organizatora turystyki, którego wyjazd został odwołany przed rozpoczęciem imprezy turystycznej – stwierdza dr Cybula. Więcej>>