Z tej okazji zorganizowano cykl wydarzeń towarzyszących, których zwieńczeniem było nadanie pierwszego w historii Uczelni Łazarskiego tytułu doktora honoris causa.  Otrzymał je prof. Marek Zirk-Sadowski prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, wieloletni sędzia, teoretyk i filozof prawa, wykładowca akademicki.

Misja wydziału
Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego realizuje misję uczelni, którą zgodnie z zamierzeniami jej założyciela jest stworzenie miejsca, gdzie praktyczny wymiar kształcenia łączą się z etosem pracy i kształtowaniem odpowiedzialności obywatelskiej. Dlatego też właśnie zagadnieniom etosu prawniczego poświęcono jubileuszową konferencję.

Czytaj  też>> Prof. Błoński: aplikacje prawnicze mogą być przeniesione na wyższe uczelnie

Konferencja obejmuje trzy panele poświęcone kolejno: diagnozie współczesnych zagrożeń, refleksji nad kondycją zawodów zaufania publicznego oraz próbom odpowiedzi na pytanie, czy grozi nam erozja zawodów prawniczych. Na 8 grudnia br. przewidziano sesję naukową poświęconą kondycji etosu zawodów prawniczych.

Sukcesy przedstawia dziekan
- Zdobyliśmy wszystkie uprawnienia awansowe, możemy nadawać wszystkie tytuły naukowe, prowadzić studia doktoranckie – mówił podczas obchodów XX-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego dziekan prof. Mieczysław Błoński ( na zdjęciu). Natomiast Sebastian Skuza – podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego gratulował uczelni oceny A w parametryzacji.
Prof. Józef Fiszer wspominał założyciela uczelni – dr  Ryszarda Łazarskiego, jako inżyniera z wizją, który zbudował jedną z wiodących dziś uczelni, nie mając wcale na starcie wielkich pieniędzy.
To pierwsza w Warszawie, i druga w Polsce, uczelnia niepubliczna, na której można już studiować również medycynę. – To społecznie ważne – podkreślał w liście przesłanym z okazji jubileuszu marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

Doktorat honoris causa dla Zirka-Sadowskiego
Podczas uroczystości wręczono tytuł Doktora honoris causa profesorowi Markowi Zirk-Sadowskiemu, prezesowi Naczelnego Sądu Administracyjnego, autorowi ponad 200 prac naukowych. Promotor pracy prof. Brunon Hołyst mówił podczas swojego wystąpienia, że o wielkości naukowca świadczy fakt, że  przełamuje schematy i eksploruje nowe pola badawcze, a nie idzie utartymi ścieżkami. Stwierdził, że prof. Zirk-Sadowskiego zawsze cechował „twórczy niepokój”.
Prof. Jerzy Zajadło żartował, że nowy Doktor honoris causa mógłby być nie tylko łodzianinem, ale i gdańszczaninem, bo jego działalność prawniczą można podsumować sentencją wpisaną w herbie Gdańska: „odważnie, ale z rozwagą”.
Sam prof. Zirk – Sadowski podkreślał podczas swego wykładu, że główną rolą sędziego jest to, że nadaje sens prawu, bo nie jest sztuką wyłącznie stworzyć przepis. Zauważył, że żyjemy w epoce kryzysu dyskursu, który zaczyna sprowadzać się do wykluczenia przeciwnika. Dotyczy to również dyskursu prawnego, gdzie argument polityczny staje się silniejszy, niż argument prawny.

Charakter uczelni
Uczelnia kształci prawników, ekonomistów, finansistów, biznesmenów, pracowników administracji oraz polityków i dyplomatów. Uczelnia prowadzi studia licencjackie, magisterskie oraz doktoranckie w języku polskim oraz angielskim. Oferuje też studia podyplomowe, w tym MBA.

Czytaj też: Prawo najlepiej studiować w Warszawie

Jak podkreślają władze uczelni, według prestiżowego rankingu Perspektyw jest ona na 3. miejscu wśród niepublicznych uczelni magisterskich i na 35 pozycji w zestawieniu wszystkich uczelni akademickich.
Od sześciu lat  Wydział Prawa i Administracji jest liderem wśród uczelni niepublicznych w najważniejszych rankingach – Dziennika Gazety Prawnej oraz Rzeczpospolitej. Prawo szczyci się też najwyższą z możliwych, wyróżniającą oceną Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Ewa Usowicz