Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił obwieszczenie w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2013 r. i w drugim półroczu 2013 r.  Określone w nim kwoty, zgodnie z ustawą o komornikach sądowych i egzekucji, stanowią podstawę wyliczania niektórych opłat egzekucyjnych (uzależnionych od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego).
Wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe, w 2013 r. wyniosło 3191,93 (3.080,84 zł w 2012 r.), zł, a w drugim półroczu 2013 r. wyniosło 3278,14 zł.  (3.161,77 zł). Nowe wskaźniki stosuje się od drugiego kwartału każdego roku, na razie obwieszczenie czeka na publikację w Monitorze Polskim.