Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości wyznaczono termin przeprowadzenia egzaminu prokuratorskiego oraz ponownego egzaminu prokuratorskiego w dniach: 10 września 2015 r. – część pisemna z prawa karnego i 11 września 2015 r. – część pisemna z prawa cywilnego i administracyjnego.