Chodzi o posiedzenie Sejmu w nocy z 24/25 czerwca 2021 r. i debatę dotyczącą informacji na temat działań prokuratury w sprawie Daniela Obajtka. Bogdan Święczkowski, pierwszy zastępca Prokuratora Generalnego, Prokurator Krajowy powiedział wówczas: "Bardzo prosiłbym państwa, abyście mnie nie obrażali, nazywając mnie adwokatem. Jestem prokuratorem. Rozumiem inne stwierdzenia, ale proszę nie nazywać mnie adwokatem". 

Czytaj: NRA: Adwokatka i adwokat - obie formy poprawne i w zasady etyki nie godzą>>

Wypowiedź, której nie można zaakceptować

Zareagowało na to prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej. Wskazało, że taka wypowiedź budzi sprzeciw i troskę, gdyż pokazuje w jaki sposób obecnie przedstawiciel Prokuratury Krajowej odnosi się do innych zawodów prawniczych. 

Prezydium NRA wskazuje w swojej uchwale na - jak podkreśla - elementarny brak wiedzy na temat roli adwokatury i adwokatów w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości, jak też roli, jaką adwokaci ogrywają dziś i odgrywali w historii Polski. 

- Zawód adwokata, podobnie jak m.in. zawód prokuratora czy sędziego, jest zawodem zaufania publicznego, funkcjonuje w oparciu o konstytucję, a podstawą funkcjonowania zawodu adwokata i jego roli w demokratycznym państwie prawnym jest gwarancja prawa dla oskarżonego do korzystania z pomocy obrońcy. Istotą zawodu adwokata jest przyczynianie się ze wszystkich sił do ochrony praw i wolności obywatelskich oraz budowanie i umacnianie porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej. Budowanie wspólnoty - wskazano. 

 

Bycie adwokatem to powód do dumy

NRA podkreśla również, że Prokurator Krajowy w demokratycznym państwie prawnym powinien to rozumieć oraz szanować. 

- Każdego dnia adwokaci i aplikanci adwokaccy realizują swoje obowiązki w tym zakresie w sposób sumienny, zgodny z przepisami prawa, realizując oczekiwania i interesy obywateli, również te, które są lekceważone lub naruszane przez władze publiczne. Słowa użyte przez Prokuratora Krajowego są zatem obraźliwe nie tylko w stosunku do samych adwokatów, ale również do tych osób, które każdego dnia powierzają im swoje sprawy oraz problemy – napisali adwokaci w uchwale.

Dodają, że bycie adwokatem jest powodem do dumy. - Adwokaci i aplikanci adwokaccy realizują swoje obowiązki w sposób sumienny, dbając o prawa i wolności obywateli. Często stając w obronie tych wartości wobec władzy publicznej. Są gwarancją należytego reprezentowania interesów obywateli. Słowa użyte przez Prokuratora Krajowego są niedopuszczalne i nieakceptowalne – mówi Przemysław Rosati, prezes NRA.