Przychody z najmu mogą być opodatkowane ryczałtem. Nie można go płacić, jeśli fiskus uzna, że właściciel mieszkań jest przedsiębiorcą. 
Z pytaniem o wykładnię przepisów wystąpiła osoba, która otrzymała w spadku budynek wielorodzinny z 30 mieszkaniami. Zamierza je przeznaczyć na wynajem. Wolałaby nie rejestrować działalności gospodarczej, a przychody opodatkować ryczałtem.
Izba Skarbowa uznała, że najem 30 mieszkań ze względu na jego rozmiar oraz fakt, że wykonywany będzie w sposób zorganizowany i ciągły należy uznać za działalność gospodarczą.
Tym samym przychody nie mogą być opodatkowane 8,5- proc. ryczałtem.

Źródło: Rzeczpospolita