- Chodzi o zastanowienie się nad tym, na ile obywatele posiadają instrumenty, przy pomocy których mogą dochodzić swoich praw w sytuacji, w których są one naruszane. Chciałbym zmienić oblicze biura RPO w zakresie przystępowania do postępowań sądowych - zaznaczył.

Nowy Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar złożył w środę rano ślubowanie przed Sejmem. Na stanowisku RPO 38-letni Adam Bodnar zastąpił prof. Irenę Lipowicz, której 5-letnia kadencja upłynęła w drugiej połowie lipca.
Czytaj: Nowy RPO Adam Bodnar złożył ślubowanie przed Sejmem>>>

Rzecznik ocenił też, że w Polsce wiele problemów zaczyna się od tego, iż niewłaściwie funkcjonuje wymiar sprawiedliwości. - Nie chcę dołączać do grona osób pomstujących na sądy, ale wydaje mi się, że mamy problem z pewną nieprzewidywalnością działania sądów, związaną czy to z przewlekłością postępowania, czy czasami z brakiem wystarczającej rzetelności - mówił.
Zdaniem Bodnara z jednej strony mamy "duży wzrost całego aparatu administracyjnego i różnych gwarancji sądowych", a z drugiej strony "mamy do czynienia z tym, że osoby, które chcą realnie dochodzić odpowiedzialności od państwa, nie są w stanie jej uzyskać". - Uważam, że mamy wiele takich sytuacji, kiedy ludzie nie mogą realnie dochodzić swoich uprawnień. Weźmy np. ustawę o pozwach zbiorowych: można je składać, ale jak się zastanowimy czy ktoś faktycznie wygrał konkretne pieniądze, to już mamy problem. Powstaje pytanie: czy instrument, który powinien służyć obywatelom, nie staje się instrumentem fikcyjnym i jak należałoby go naprawić - zaznaczył Bodnar.

Dr Adam Bodnar jest absolwentem wydziału prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w 2006 r. doktoryzował się pod opieką prof. Mirosława Wyrzykowskiego. Jego pracę doktorską pt. "Obywatelstwo wielopoziomowe w europejskiej przestrzeni konstytucyjnej" wyróżniono w konkursie Przeglądu Sejmowego na najlepszy doktorat z dziedziny prawa konstytucyjnego.
Jego najważniejsze osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej wiążą się z tematem praw człowieka. Pracował jako adiunkt w Zakładzie Praw Człowieka UW. Prowadził zajęcia m.in. w Akademii Prawa Europejskiego w Trewirze, radach adwokackich, Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, Komisji ds. Prawnych i Praw Człowieka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, Rządowego Centrum Legislacji i innych instytucji.
Od grudnia 2013 r. do 2017 r. jest członkiem Rady Dyrektorów Funduszu ONZ na rzecz Ofiar Tortur. W latach 2012-14 pełnił funkcję zastępcy członka Rady Ekspertów Europejskiego Instytutu na rzecz Równości Płci.
Opinia publiczna zna Bodnara głównie z działalności w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, gdzie nadzorował przygotowywanie raportów nt. przestrzegania praw człowieka w Polsce dla Agencji Praw Podstawowych UE; koordynował też kontakty HFPC z organizacjami międzynarodowymi i pozarządowymi. W 2011 r. otrzymał za to Nagrodę Tolerancji przyznaną przez polskie organizacje LGBT.

Nowy RPO na specjalnej konferencji zwołanej po ślubowaniu przedstawił swoich zastępców. Jak poinformował, na stanowisku pozostanie dotychczasowy zastępca RPO Stanisław Trociuk, dołączą do niego - płk Krzysztof Olkowicz (b. szef koszalińskiej służby więziennej, który pomógł choremu psychicznie więźniowi i wpłacił za niego 40 zł grzywny, za ukradziony wafelek wart 99 groszy) i dr Sylwia Spurek - legislatorka, dr nauk prawnych, wiceszefowa Biura Pełnomocniczki Rządu do Spraw Równego Traktowania, specjalistka z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej. (ks/pap)