Jak podkreśla kancelaria, ONDE jest czołowym wykonawcą infrastruktury dla sektora energetyki odnawialnej (OZE), w szczególności farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych w Polsce. Spółka uczestniczyła lub uczestniczy w realizacji projektów o łącznej mocy ponad 2,8 GW, w tym projektów budowy farm wiatrowych o mocy prawie 2,6 GW oraz projektów budowy farm fotowoltaicznych o mocy około 220 MW. ONDE działa również w sektorze budownictwa drogowo-inżynieryjnego realizując inwestycje dla infrastruktury drogowej w Polsce.

Całkowita wartość oferty publicznej ONDE wyniosła 444,5 mln PLN i jest drugą co do wielkości w tym roku w Polsce. Oferta cieszyła się wysokim zainteresowaniem – sprzedano wszystkie oferowane akcje po cenie maksymalnej, co implikuje wycenę ONDE na poziomie 1,43 mld PLN. W ramach procesu IPO ONDE pozyska 214,5 mln PLN brutto z tytułu emisji nowych akcji. Środki te przeznaczone będą głównie na pozyskanie nowych projektów farm wiatrowych i fotowoltaicznych, które spółka będzie budować w systemie build and sell oraz sfinansowanie budowy już zakupionych przez ONDE projektów OZE.

Greenberg Traurig świadczył kompleksowe usługi doradztwa prawnego na rzecz ONDE w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem pierwszej oferty publicznej akcji. - Gratulujemy ONDE oraz wszystkim stronom zaangażowanym w ten unikalny debiut. Sukces ONDE na rynku kapitałowym doskonale obrazuje rozwój i potencjał sektora energii odnawialnej w Polsce. Greenberg Traurig aktywnie uczestniczy w tym dynamicznym procesie - powiedział partner Rafał Sieński, który kierował pracą zespołu. Transakcja była prowadzona przez associate Michała Bałdowskiego wspieranego przez associates: Grzegorza Sochę oraz Jakuba Tarłowskiego.