Postanowienie to jest nieprawomocne, dotyczy skargi dyrekcji muzeum na decyzję MKiDN.

Postanowienie WSA zostało wydane - jak poinformował sąd - "w zakresie zapobieżenia znacznej szkodzie lub trudnym do odwrócenia skutkom". W ocenie sądu mogłoby do nich dojść, gdyby MKiDN zdecydował się wykonać rozporządzenie o połączeniu gdańskich placówek. Termin połączenia muzeów minister kultury wyznaczył na 1 lutego 2017 r.

"Sąd postanowieniem z 16 listopada 2016 r. wstrzymał wykonanie zaskarżonego zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie połączenia państwowych instytucji kultury Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 oraz utworzenia państwowej instytucji kultury - Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku do czasu prawomocnego rozpoznania sprawy. Postanowienie to jest nieprawomocne" - poinformowała w czwartek sędzia WSA Joanna Kube.

Rozpoznanie sprawy przez WSA z udziałem stron - jak tłumaczył Dominik Niewirowski, starszy specjalista z Wydziału Informacji Sądowej WSA w Warszawie - może nastąpić w przyszłym roku. "To postanowienie zostało wysłane w dniu dzisiejszym do wszystkich stron postępowania. Jeżeli żadna ze stron nie wniesie zażalenia (...), to jak się to postanowienie uprawomocni, to będzie można wyznaczyć termin rozprawy" - powiedział  Niewirowski. - Na ten rok sprawy w WSA są już powyznaczane - dodał. Zastrzegł jednak, że strona postępowania może złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy poza kolejnością.

Dyrekcja Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku - jak poinformowała w drugiej połowie września br. - zaskarżyła decyzję ministerstwa kultury o połączeniu tej placówki z Muzeum Westerplatte i Wojny 1939. Zdaniem skarżących decyzja została podjęta przez resort z naruszeniem prawa i przyniesie duże straty.

Skarga odnosi się do wydanego 6 września przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego rozporządzenia, w myśl którego Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku zostanie połączone z gdańskim Muzeum Westerplatte i Wojny 1939. Resort poinformował, że celem tej zmiany jest "optymalne wykorzystanie potencjału placówek o zbliżonym profilu działalności zlokalizowanych w Gdańsku, przy optymalizacji wydatkowania środków finansowych pochodzących z budżetu państwa".

Ministerstwo: decyzja ws. połączenia gdańskich muzeów zgodna z przepisami i interesem publicznym
Decyzja o połączeniu Muzeum II Wojny Światowej z Muzeum Westerplatte jest zgodna z przepisami i interesem publicznym - podało w czwartek Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, komentując decyzję WSA o wstrzymaniu decyzji MKiDN w tej sprawie. - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego po przeanalizowaniu szczegółowego uzasadnienia postanowienia WSA podejmie stosowne działania prawne. W ocenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zarządzenie dotyczące połączenia muzeów jest zgodne z przepisami oraz interesem publicznym, a jego uzasadnieniem są racje ekonomiczne i organizacyjne - poinformował w czwartek rzecznik MKiDN Radosław Różycki. (ks/pap)