Wpisy te dokonane zostały na podstawie zawiadomienia o skazaniach od organu brytyjskiego. Z uzyskanych informacji wynikało, iż dane te mogą dotyczyć osób o różnych nazwiskach i różnych datach urodzenia. Zgodnie z prawem brytyjskim tożsamość osoby, w stosunku do której prowadzone jest postępowanie karne, ustalana jest na podstawie danych biometrycznych, w tym odcisków palców, zaś dane alfanumeryczne uzyskiwane są na podstawie oświadczenia tej osoby.

Obowiązki państw członkowskich Unii Europejskiej związane z informowaniem innych państw członkowskich o skazaniu obywateli tych państw na jego terytorium wynikają z decyzji ramowej Rady 2009/315/WSiSW z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie organizacji wymiany informacji pochodzących z rejestru karnego pomiędzy państwami członkowskimi oraz treści tej informacji. Zgodnie z art. 4 tej Decyzji za prawidłowość danych przesyłanych przez organy państw członkowskich UE odpowiada strona przesyłająca. Krajowy Rejestr Karny nie jest uprawniony i w konsekwencji nie posiada instrumentów technicznych do weryfikacji tożsamości osób na podstawie danych biometrycznych. Z punktu widzenia ochrony praw i wolności obywatelskich wydaje się zatem niezbędne wyposażenie Krajowego Rejestru Karnego w odpowiednie instrumenty, uniemożliwiające wprowadzenie do tego Rejestru wpisów opartych o błędne informacje uzyskane od organów brytyjskich a także ewentualnie innych państw członkowskich UE. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o poinformowanie o zajętym stanowisku i ewentualnie podjętych działaniach.

Żródło: RPO