W ciągu ostatnich dwóch lat Helsińska Fundacja Praw Człowieka realizowała projekt „Monitoring zagrożeń dla wolnych mediów w Polsce i wzmacnianie funkcji kontrolnej mediów lokalnych”. - Naszym celem było podniesienie poziomu ochrony swobody wypowiedzi na poziomie lokalnym, zarówno w mediach tradycyjnych jak i elektronicznych – mówi Dorota Głowacka, koordynatorka projektu.
W ramach projektu prawnicy HFPC odbyli ponad czterdzieści wizyt studyjnych w redakcjach prasy lokalnej. - Obraz jaki wyłania się z naszych rozmów z dziennikarzami potwierdza nasze początkowe obawy, że media lokalne są bardziej narażone na różnego rodzaju zagrożenia i naciski – mówi Adam Ploszka, prawnik HFPC.
Czytaj także: Niezdrowe relacje między mediami a samorządem>>>
Prawnicy projektu przygotowali również uwagi do projektów ustaw z zakresu wolności słowa m.in. kwestii zniesienia odpowiedzialności karnej za zniesławienie czy nowelizacji przepisów o rejestracji prasy.
- W ramach projektu zorganizowaliśmy także cykl konferencji i spotkań poświęconych najważniejszym wyzwaniom z punktu widzenia ochrony wolności słowa – mówi Dorota Głowacka. Efektem tych spotkań są cztery publikacje książkowe dotyczące m.in. mowy nienawiści w internecie, problemów mediów internetowych czy swobody działalności artystycznej.
Prawnicy HFPC udzielali również pomocy prawnej dziennikarzom w indywidualnych sprawach oraz przygotowali dwie broszury informacyjne o zniesławieniu oraz zagrożeniach dla mediów w okresie wyborczym.
Istotnym elementem projektu była platforma blogerska „Lokalny monitoring wolności mediów” (wolnoscmediow.org). Wolontariusze zaangażowani przez HFPC obserwowali i relacjonowali na swoich blogach incydenty zagrażające swobodzie wypowiedzi w poszczególnych województwach.
Partnerami HFPC przy realizacji tego projektu były Zakład Praw Człowieka WPiA UW oraz Zakład Praw Człowieka Wydziału Politologii UMCS. Projekt był współfinansowany w wysokości 171 016 zł przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.