Osoby, które zostaną powołane na stanowiska komorników, przejmą prowadzenie spraw prowadzonych i niezakończonych przez dotychczasowych komorników z ww. rewirów.Informacja została zamieszczona w obwieszczeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2011 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego (M. P. Nr 47, poz. 544).

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line