Zgodnie z Kodeksem wyborczym, w skład Państwowej Komisji Wyborczej wchodzi po 3 sędziów Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego wskazywanych przez prezesów tych sądów. Kadencja członka PKW wynosi 9 lat, ale członkostwo wygasa przed  przed upływem kadencji m.in. w przypadku ukończenia 70 lat przez członka Komisji. Wojciech Hermeliński odchodzi właśnie z tego powodu - 29 marca kończy 70 lat.

W połowie marca prezes TK Julia Przyłębska poinformowała o skierowaniu pisma do prezydenta, w którym wskazała sędziego Grzegorza Jędrejka jako kandydata prezesa TK w PKW.

Sędziów w skład PKW powołuje prezydent w drodze postanowienia. Zgodnie z przepisami musi to nastąpić w ciągu 5 dni od dnia wygaśnięcia członkostwa w Państwowej Komisji Wyborczej.

Sędzia Jędrejek dołączy do składu PKW, ale nie zastąpi Hermelińskiego na funkcji przewodniczącego Komisji. Nowego przewodniczącego PKW wybiorą członkowie Komisji.

 

PKW czekają zmiany

Państwowa Komisja Wyborcza w działająca według dotychczasowych zasad będzie jeszcze nadzorować tegoroczne wybory do Parlamentu Europejskiego oraz do Sejmu i Senatu, a następnie jej mandat wygaśnie w dniu rozpoczęcia kadencji Sejmu wybranego w wyborach w 2019 r.

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu wyborczego, która weszła w życie w styczniu 2018 r., prezydent powoła nową Komisję w ciągu 100 dni od zarządzenia wyborów do Sejmu. Zostanie ona obsadzona zgodnie z nowymi przepisami: siedmiu na dziewięciu jej członków ma być powoływanych przez Sejm a dwóch sędziów pochodzić będzie z Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego.

 


Kim jest Grzegorz Jędrejek?

Grzegorz Jędrejek doktoryzował się w 2002 r., w 2011 r. obronił pracę habilitacyjną. Jest autorem ok. 200 publikacji z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego, prawa pracy i historii prawa. Od 2005 roku jest zatrudniony na Wydziale Prawa i Administracji UKSW. Od 2012 r. jest profesorem nadzwyczajnym w UKSW i kierownikiem Katedry Postępowania Cywilnego. Od 2003 roku był zatrudniony w Sądzie Najwyższym.

Sejm wybrał Grzegorza Jędrejka na nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego 22 lutego 2017 roku na miejsce sędziego Andrzeja Wróbla, któremu Zgromadzenie Ogólne Trybunału wygasiło mandat, ponieważ wrócił na wcześniej zajmowane stanowisko sędziego Sądu Najwyższego.